Paliwa dla energetyki

Rusza rozbudowa kopalni Lubiatów. PGNiG wybrało wykonawców

Dodatkowe 3,4 mld m3 gazu ziemnego oraz 510 tys. ton ropy w okresie 2024-2043, to planowany efekt inwestycji, które wkrótce rozpoczną się na Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów. Prace mają być zrealizowane w ciągu 24 miesięcy.

Ruszają pierwsze prace mające na celu modernizację i rozbudowę drugiej co do wielkości kopalni ropy naftowej w Polsce. Projekt przewiduje podłączenie nowego odwiertu eksploatacyjnego ze złoża Międzychód, rozbudowę i modernizację instalacji oraz budowę 21 km gazociągu mającego na celu stworzenie możliwości przesłania uzdatnionego gazu ziemnego z Ośrodka Centralnego KRNiGZ Lubiatów do Mieszalni Gazu Grodzisk.

Głównym efektem prac będzie prawie dwukrotne zwiększenie ogólnych możliwości produkcyjnych gazu ziemnego, do poziomu około 55 tys. m gazu zaazotowanego na godzinę. Samo podłączenie odwiertu oznaczonego jako Międzychód-8H pozwoli na pozyskanie w okresie najbliższych 20 lat dodatkowego 1,0 mld m3 gazu ziemnego oraz 160 tys. ton kondensatu. Realizacja inwestycji pozwoli także ustabilizować poziom wydobycia ropy naftowej oraz wydłużą okresu funkcjonowania kopalni o 15 lat.

– Własne wydobycie węglowodorów i udostępnianie nowych zasobów jest jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego kraju, dlatego w pełni wykorzystujemy każdą możliwość zwiększenia lub ustabilizowania wydobycia gazu i ropy naftowej. Rozpoczęta rozbudowa KRNiGZ Lubiatów jest konsekwencją długofalowej strategii oraz sprawnego procesu decyzyjnego. Jesteśmy świadomi aktualnych wyzwań, dlatego systematycznie realizujemy inwestycje zwiększające bezpieczeństwo – podkreśla Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Rozbudowa kopalni została podzielona na dwie części. Na wykonawcę pierwszej części, pod nazwą „Rozbudowa KRNiGZ Lubiatów w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych ze złoża Międzychód”, PGNiG wybrało  spółkę TORPOL OIL & GAS sp. z o.o. Wykonawcą drugiej części – budowy rurociągu relacji Węzeł Sątopy – Mieszalnia Gazu Grodzisk – została spółka TESGAS SA.

KRNiGZ Lubiatów oprócz ropy naftowej i gazu ziemnego produkuje między innymi siarkę oraz energię elektryczną. Gaz ziemny z kopalni zasila m.in. jeden z największych zakładów energetycznych regionu, elektrociepłownię w Gorzowie Wielkopolskim. Kopalnia obsługuje wydobycie ze złóż: Lubiatów, Międzychód i Grotów, zlokalizowanych na granicy województw lubuskiego i wielkopolskiego. Ich zasoby wydobywalne oszacowano na 7,3 mln ton ropy naftowej i 7,3 mld m3 gazu ziemnego zaazotowanego. Do tej pory wyeksploatowano 2,86 mln ton ropy naftowej i 2,34 mld m3 gazu.

Zakończenie prac budowlano-montażowych planowane jest na 2024 r.

Źródło: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA

Działy

Reklama