OZE

PGE umocniła się na pozycji lidera energetyki wiatrowej w Polsce z ponad 772 MW mocy zainstalowanych

Grupa PGE umocniła się na pozycji największego wytwórcy energii wiatrowej w Polsce. Po akwizycji trzech kolejnych elektrowni w województwach kujawsko-pomorskim, łódzki i wielkopolskim łączna moc zainstalowana farm wiatrowych PGE wzrosła o 12% do ponad 772 MW. Dzięki planowanej nowelizacji tzw. ustawy odległościowej jest szansa na szybkie uruchomienie kolejnych projektów o łącznej mocy ok 150 MW. 

Zakup przez PGE farm wiatrowych Radzyń, Ścieki i Jóźwin to kolejny krok ku transformacji energetycznej zapisanej w strategii PGE. Zakłada ona, że Grupa PGE osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 r., a do końca obecnej dekady będzie mieć 1,7 GW mocy w lądowych farmach wiatrowych. 

Wiatr jest źródłem niestabilnym, ale ogólnie dostępnym. Jego znaczenie będzie rosło dzięki coraz efektywniejszym technologiom wytwarzania. W obliczu wojny na Ukrainie i konieczności uniezależniania się od importu węglowodorów z Rosji, na inwestycje w źródła odnawialne musimy patrzeć również jako na element budowania niezależności energetycznejmówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W ramach akwizycji Grupa PGE kupiła łącznie 32 wiatraki o mocy od 2 do ponad 3 MW każdy. Ich średnioroczna produkcja na poziomie 240 GWh, pozwoli zabezpieczyć zapotrzebowanie energetyczne 120 tys. gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Lublina.

Co ważne wszystkie nabyte farmy posiadają długoterminowe umowy na sprzedaż zielonej energii elektrycznej, które zabezpieczają wyprodukowane wolumeny do 2030 r. Dodatkowo farmy będą korzystać z systemu wsparcia w formie zielonych certyfikatów, odpowiednio do 2027 r. (FW Ścieki) i 2030 r. (FW Radzyn i FW Jóźwin).

Zakup trzech farm wiatrowych w województwach kujawsko-pomorskim, łódzkim i wielkopolskim to nie koniec naszych planów inwestycyjnych. Będziemy je realizować dwutorowo. Z jednej strony zamierzamy budować nowe elektrownie, z drugiej zaś pozyskiwać gotowe projekty takie jak ten w Radzyniu Chełmińskim. W pierwszym przypadku bardzo duże ułatwienie przyniesie planowana nowelizacja tzw. ustawy odległościowej. Pozwoli ona uruchomić zamrożone dotychczas inwestycje. PGE posiada ok. 150 MW mocy w takich projektach w bardzo dobrych lokalizacjach, z czego większość znajduje się w województwach: pomorskim i zachodniopomorskimmówi Marcin Karlikowski, Prezes Zarządu PGE Energia Odnawialna.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2 415,48 MW.

PODSTAWOWE INFORMACJE O FARMACH WIATROWYCH: RADZYŃ, ŚCIEKI I JÓŹWIN

  • Wysokość wieży:

       FW Radzyń – 140 m

       FW Ścieki – 105 m

       FW Jóźwin – 100 i 103 m

  • Średnica rotora:

       FW Radzyń – 112 m

       FW Ścieki – 90 m

       FW Jóźwin – 98,3 m

  • Ilość i moc turbin:

       FW Radzyń – 12×3,075 MW

       FW Ścieki – 11X2 MW

       FW Jóźwin – 8 x 2,85 MW i 1 x 2,53 MW)

  • Średnioroczna produkcja:

       FW Radzyń – ponad 120 GWh

       FW Ścieki – blisko 70 GWh

       FW Jóźwin  – ok 50 GWh

  • Data uruchomienia:

       FW Radzyń – 11.2015

       FW Ścieki – 06.2012

       FW Jóźwin – 12.2015

  • Dopuszczalna zdolność eksploatacji każdej elektrowni – 40 lat

Źródło: PGE Energia Odnawialna S.A.

Działy

Reklama