Paliwa dla energetyki

Spotkanie Wiceministra Piotra Dziadzio z Ambasadorem Norwegii

Rozwój technologii wychwytu i składowania dwutlenku węgla (ang. Carbon Capture and Storage, CCS) były głównym tematem spotkania Wiceministra Klimatu i Środowiska Piotra Dziadzio z Ambasadorem Norwegii Panem Andersem H. Eide, które odbyło się 11 lipca 2022 r. w Warszawie.

Rozmowy stanowiły kontynuację dialogu nt. współpracy polsko-norweskiej w dziedzinie energii i klimatu, podjętego podczas spotkań Minister Anny Moskwy z Ambasadorem Eide w 6 maju br. oraz z Ministrem Ropy i Energii Norwegii Panem Terje Aasland w 6 lipcu br.

Głównym celem spotkania było zidentyfikowanie obszarów bilateralnej współpracy w zakresie technologii CCS między Polską i Norwegią. Wiceminister Dziadzio przedstawił aktualne działania związane z technologią CCS w Polsce, w tym aktywność Zespołu ds. rozwoju technologii wychwytu, składowania i wykorzystania CO2. Wskazał na znaczący potencjał Polski w tym obszarze, zarówno w zakresie wychwytu dwutlenku węgla z instalacji emisyjnych, jak i składowania go w formacjach geologicznych. Ambasador Eide przedstawił stan rozwoju łańcucha wartości technologii CCS w Norwegii, w tym projekt Northern Lights, który obejmuje budowę terminala oraz infrastruktury służącej składowaniu CO2 w norweskim rejonie Morza Północnego. Obie strony podkreśliły potrzebę umocnienia współpracy bilateralnej między Polską i Norwegią w zakresie rozwoju CCS. Rozmawiały również o możliwości podejmowania wspólnych działań i wymiany doświadczeń w tym obszarze. Wstępnie omówiono także harmonogram wspólnych konsultacji zmierzających do organizacji okrągłego stołu identyfikującego wszystkie obszary współpracy.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama