Elektroenergetyka

Ruszyła przebudowa ważnej linii średniego napięcia w Bieszczadach

Przebudowa linii średniego napięcia relacji Rzepedź–Smolnik z napowietrznej na kablową poprawi warunki zasilania oraz pewność dostaw energii dla odbiorców powiatów: sanockiego, leskiego oraz części krośnieńskiego.  Planowany koszt inwestycji wynosi ok. 17 mln zł.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje budowę linii kablowych średniego napięcia (SN) o łącznej długości ponad 40 km oraz 4 stacji transformatorowych średniego na niskie napięcie (SN/nN).

Modernizowane linie SN zostały wybudowane w latach 60-tych XX w. z wykorzystaniem drewnianych żerdzi. Linia biegnie przez trudno dostępne tereny Bieszczadów, a jej elementy konstrukcyjne są wyeksploatowane, co prowadzi do częstych awarii – szczególnie w okresie zimowym.

– Przebudowa odcinka napowietrznej magistrali na kablową poprawi warunki zasilania oraz zmniejszy awaryjność linii dzięki zminimalizowaniu wpływu warunków atmosferycznych na sieć. Ponadto zapewni prawidłowe parametry, ciągłość dostaw energii oraz zmniejszy straty związane z przesyłem energii – podkreśla Grzegorz Pietrusza, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów. – Przebudowa pozwoli ograniczyć awaryjność linii biegnącej przez tereny leśne,  obciążone występującą okresowo szadzią, która przyczyniała się w ostatnich latach do występowania awarii – dodaje.

Realizacja powiązana jest z rozbudową GPZ Rzepedź o magazyn energii i ściśle dostosowana do realizacji współpracy magazynu z siecią dystrybucyjną SN, która umożliwi wyprowadzenie z niego mocy. Inwestycja pozytywnie wpłynie na większą niezawodność i pewność pracy sieci, a ponadto ograniczy nakłady ponoszone na późniejszą eksploatację urządzeń, zmniejszy również straty energii i zapewni większą rezerwę mocy.

Przebudowa linii relacji Rzepedź–Smolnik stanowi realizację programu kablowania sieci SN w celu uzyskania wskaźnika 30% linii kablowych do 2025 r.

Prace wg. planu zostaną ukończone jesienią 2023 r., a ich całkowity koszt  szacowany jest na ok. 17 mln zł.

Działy

Reklama