Paliwa dla energetyki

Wiceminister Ireneusz Zyska o wodorze

Cele krajowej strategii wodorowej to główny temat wystąpienia wiceministra klimatu i środowiska Ireneusza Zyski podczas II. spotkania Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich. Spotkanie odbyło się 5 lipca 2022 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w gminie Chęciny.

– Działania Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich wspierają realizację Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. Klaster stanowi przykład udanej współpracy administracji publicznej ze środowiskiem biznesu oraz nauki – powiedział wiceminister Ireneusz Zyska.

W listopadzie 2021 r. przedstawiciele prawie 30 instytucji podpisali deklarację o powołaniu Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich. Zgodnie z deklaracją klaster będzie dążyć do stworzenia do 2030 r. zeroemisyjnych źródeł energii zdolnych do produkcji 4 terawatogodzin energii rocznie oraz elektrolizerów wodoru o mocy 250 MW.  Działania te przyczynią się do redukcji emisji CO2 o około 400 tys. ton.

– Wodór wyprodukowany w klastrze, poprzez zastosowanie m. in. do napędzania ciężkiego sprzętu w kopalniach, transportu kruszyw czy transportu publicznego, wesprze proces dekarbonizacji przemysłu ciężkiego, energetyki i transportu – podkreślił Wiceminister Zyska.

Jak dodał, rząd zauważa potencjał wodoru i wzrost jego znaczenia szczególnie w obecnej sytuacji geopolitycznej, stąd też dostrzega potrzebę wspierania działań w kierunku wykorzystania technologii wodorowych.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama