Technologie

Kluczowe urządzenia dla ostrołęckiej elektrowni powstaną we Francji i w Polsce

Generalny wykonawca bloku gazowo-parowego w Ostrołęce poinformował, że elektrownia  wyposażona będzie w nowoczesną turbinę gazową 9HA.02, która zostanie wybudowana we francuskim mieście Belfort. Pozostałe kluczowe urządzenia – turbina parowa STF-D650 oraz generator klasy W88 – powstaną w Polsce, odpowiednio w fabrykach w Elblągu i Wrocławiu.

Blok energetyczny w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Grupy ORLEN w zakresie niskoemisyjnych źródeł bilansujących Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE). Nowa elektrownia będzie wspierać stabilność dostaw energii elektrycznej podczas trwającej transformacji energetycznej Polski. Blok CCGT uzupełni braki energii elektrycznej w obliczu prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną i stopniowego odłączania od KSE wysłużonych bloków węglowych o niskiej dyspozycyjności.

Producent urządzenia informuje, że turbina 9HA.02 jest w stanie przejść od stanu wygaszenia do pełnej wydajności w czasie poniżej pół godziny. Z kolei już w trakcie pracy obciążenie turbiny może być zmniejszane bądź zwiększane w tempie 88 MW na minutę. Tak duża elastyczność pozwoli na zmniejszanie ryzyka deficytu mocy poprzez sprawne bilansowanie produkcji energii elektrycznej z rozwijających się dynamicznie źródeł odnawialnych, zależnych m.in. od warunków pogodowych.

Inwestycja w blok gazowo-parowy w Ostrołęce będzie wspierać zarówno cele dekarbonizacyjne Polski, jak też Grupy ORLEN. Koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 33% na MWh (megawatogodzinie) do 2030 r. oraz do osiągnięcia pełnej neutralności emisyjnej do 2050 r.

Na potrzeby powstającego bloku gazowo-parowego w Ostrołęce wykorzystana zostanie część już istniejącej infrastruktury, wybudowanej dla wcześniej realizowanego projektu bloku węglowego.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama