Elektroenergetyka

Rozmowy minister Anny Moskwy z fińskim ministrem handlu zagranicznego

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa 4 lipca 2022 r. spotkała się z Ministrem Handlu Zagranicznego Finlandii, Ville Skinnari.

Głównymi tematami spotkania była realizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 w kontekście przedstawienia obszarów potencjalnej współpracy dwustronnej w szczególności  współpraca w dziedzinie energetyki jądrowej także w kwestiach związanych z polityką unijną. Duży nacisk został położony na konieczność wspólnego dążenia do zapewnienia odpowiedniej roli technologii jądrowych w polityce Unii Europejskiej, zwłaszcza wobec prób wykluczenia wsparcia dla tego typu inwestycji.

– Doceniamy współpracę z Finlandią w dziedzinie energetyki jądrowej. Szczególnie cenna jest dla nas wymiana doświadczeń w zakresie zaangażowania krajowego przemysłu w projekty związane z rozwojem tej technologii – jądrowego cyklu paliwowego oraz unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych – powiedziała Minister Anna Moskwa.

Podczas rozmów podkreślono wagę energetyki jądrowej dla walki ze zmianami klimatu zaznaczając, że jest to technologia zeroemisyjna i podnosząca bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski i Finlandii ale całej Europy. Rozwój tych technologii przyczyni się także do wsparcia transformacji energetycznej Polski.

– Jesteśmy zainteresowani kontynuacją współpracy między polskimi i fińskimi ośrodkami naukowymi i przedsiębiorstwami, w zakresie realizacji programów badań jądrowych finansowanych ze środków unijnych – podkreśliła.

Ponadto podczas spotkania obydwie strony pozytywnie odniosły się do ewentualnych propozycji wzmocnienia współpracy bilateralnej pomiędzy Polską, a Finlandią w obszarze energii i klimatu.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama