Elektroenergetyka

„Historia sektora energii” – międzynarodowa promocja polskich tradycji przemysłu naftowego

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza (IPE) rozpoczął realizację projektu Historia Sektora Energii, który wpisuje się w ogłoszony przez polski Sejm „Rok Ignacego Łukasiewicza” oraz 200 rocznicę urodzin, pioniera światowego przemysłu naftowego. Realizacja projektu możliwa jest dzięki Bankowi Gospodarstwa Krajowego i Fundacji PGE.

W ramach projektu „Historia sektora energii” powstaje cykl artykułów naukowych, pokazujących historię i funkcjonowanie przemysłu naftowego na ziemiach polskich. Ta sama tematyka będzie prezentowana w podcastach, które zostaną opublikowane na kanale Youtube, Instytutu Polityki Energetycznej i w kilku największych platformach podcastowych (Spotify, Google Podcast i inne).

Poniżej zaprezentowano streszczenie pierwszego z serii artykułów, którego autorem jest prof. dr hab. Piotr Fraszek, a tytuł artykułu to: „Wkład galicyjskich inżynierów i przedsiębiorców w rozwój naftowych metod wiertniczych”:

Opracowanie przez Ignacego Łukasiewicza metody destylacji ropy naftowej sprawiło, że surowiec ten, znany od dawna na Podkarpaciu, zaczęto eksploatować w celach przemysłowych. Aby sprostać szybko rosnącemu zapotrzebowaniu na naftę trzeba było opracować skuteczne metody odkrywanie pokładów ropy. W Galicji, od początku lat 60. XIX w., przez ok. 20 lat stosowano tzw. wolnospadową metodę wiertniczą. Ale dopiero wprowadzenie na początku lat 80. kanadyjskiej metody pozwoliło na odkrycie najbogatszych pokładów w rejonie Borysławia i Tustanowic. Galicyjscy inżynierowie i technicy wnieśli ogromny wkład w udoskonalenie tego systemu. Niezależnie od tego opracowywali projekty nowoczesnych konstrukcji przystosowanych do wierceń płuczkowych. Wśród nich światowy rozgłos zdobył „taran” – aparat wiertniczy Wacława Wolskiego. Postęp techniczny w galicyjskim górnictwie naftowym był możliwy dzięki wysokiemu, fachowemu poziomowi osób decydujących o kierunkach rozwoju tej nowej gałęzi przemysłu.

Zwieńczeniem projektu będzie wydanie specjalnego numeru anglojęzycznego czasopisma naukowego „Energy Policy Studies” z wszystkimi przygotowanymi artykułami w dwóch wersjach: drukowanej i elektronicznej. Czasopismo zostanie przekazane do najważniejszych bibliotek na całym świecie. Artykuły będą także dostępne na stronie Instytutu Polityki Energetycznej oraz w jego mediach społecznościowych.

Instytut Polityki Energetycznej już od dłuższego czasu promuje zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski postać i dorobek Ignacego Łukasiewicza.

Sponsorem strategicznym projektu został Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a partnerem Fundacja PGE.

BGK jest polskim bankiem rozwoju, który od niemal 100 lat wspiera polskie firmy. Fundacja PGE została w 2011 r. powołana przez PGE Polską Grupę Energetyczną i zajmuje się realizacją projektów własnych i partnerskich.

Źródło: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie

Działy

Reklama