Ochrona środowiska

Omówienie projektów scenariuszy lekcyjnych – tematem VII posiedzenia Zespołu do spraw edukacji ekologicznej

30 czerwca 2022 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyło się VII posiedzenie Zespołu do spraw edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia. Podczas spotkania omówiono projekty scenariuszy przygotowywane przez Grupy Robocze.

Trwają prace nad scenariuszami lekcyjnymi dot. ochrony klimatu

W dyskusji związanej z etapem tworzenia scenariuszy wzięli udział m. in. Piotr Mazurek, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Członkowie Zespołu oraz Koordynatorzy Grup Roboczych. VII spotkanie Zespołu było doskonałą okazją do podsumowania dotychczas wykonanej pracy, jak i omówienia projektów przygotowywanych scenariuszy.

Cel prac Zespołu

Celem prac Zespołu jest przygotowanie 40 scenariuszy lekcyjnych, dotyczących zagadnień z obszaru ochrony klimatu, możliwych do realizacji na godzinie wychowawczej.

  • 16 scenariuszy dla klas I-VIII w szkole podstawowej;
  • 24 scenariusze dla klas I-IV w szkołach ponadpodstawowych.

Scenariusze przygotowują Grupy Robocze, w których skład wchodzą m.in. naukowcy, eksperci, praktycy, pedagodzy. Za koordynację prac w ramach Grup odpowiadają przedstawiciele Klimatycznego Dialogu Młodzieżowego. Przygotowane materiały mają posłużyć nauczycielom jako pomoc dydaktyczna w przygotowaniu ciekawej lekcji związanej z edukacją ekologiczną i klimatyczną.

Jak powstał Zespół?

17 sierpnia 2022 r. Minister Klimatu i Środowiska oraz Minister Edukacji i Nauki podpisali List intencyjny wyrażający wolę współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej. Jego głównym celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej i klimatycznej młodego pokolenia, a także zainicjowanie kolejnego etapu w dotychczasowej współpracy obu resortów. Zgodnie z założeniami Listu został powołany Zespół do spraw edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej, i promocji ekologicznych warunków życia.

Więcej informacji na temat Zespołu

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama