Ciepłownictwo

MPEC Olsztyn: Oficjalnie i uroczyście zakończyliśmy projekt modernizacji Ciepłowni Kortowo

Dziś był bardzo ważny dzień dla naszej Spółki. Dla Spółki, ale również dla nas wszystkich – mieszkańców Olsztyna. Dziś oficjalnie i uroczyście zakończyliśmy projekt modernizacji Ciepłowni Kortowo

Zakończenie tej inwestycji to bardzo ważny krok ku osiąganiu europejskich standardów w kwestii poprawy parametrów emitowanych spalin i ograniczenia oddziaływania ciepłowni na środowisko. Jesteśmy dumni, że pomimo pandemii udało się nam zakończyć modernizację prawie na rok przed wejściem w życie nowych norm emisji, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Z całą pewnością można stwierdzić, że Olsztyn jest wśród liderów polskich miast dbających o środowisko

Modernizacja ciepłowni trwała prawie 4 lata, a całkowity koszt zadania sięgnął 67,7 mln zł brutto. Ponad połowa tej kwoty to pożyczka z programu “Ekumulator”, przyznana MPEC-owi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Historycznym momentem tego projektu było wyburzenie – w marcu 2021 r. – starego, 120-metrowego komina. Jego miejsce zajął nowy – 70-metrowy.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji – Właścicielowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej za zaufanie i wsparcie w trakcie całej modernizacji, instytucjom finansującym projekt, w tym również NFOŚiGW, za zapewnienie korzystnych warunków oraz naszym wykonawcom za skuteczne doprowadzenie do końca projektu mimo trudnych warunków gospodarczych.

Szczególne podziękowania należą się Pracownikom naszej Spółki, którzy przez ostatnie lata byli zaangażowani w cały proces modernizacji – od przygotowania dokumentacji, aranżacji finansowania – aż po ostanie chwile odbiorów i właściwego uruchomienia nowych instalacji. Za każdym sukcesem stoją konkretni ludzie – w przypadku MPEC – to prawdziwi profesjonaliści.

Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Działy

Reklama