Elektroenergetyka

Informacja po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

30.06.2022 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Podczas posiedzenia przeprowadzono wybory Prezesa Zarządu, Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej.

Na kolejną 3 letnią kadencję Prezesa Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie został wybrany Pan Ryszard Wasiłek, zaś na Członków Zarządu zostali wybrani Pan Antoni Józwowicz, Pan Andrzej Legeżyński, Pan Jarosław Dybowski, Pan Bogusław Rybacki, Pan Sebastian Gola, Pan Marcin Mauer i Pan Norbert Grudzień. Serdecznie gratulujemy powołania w skład zarządu.

Ponadto, Walne Zebranie było okazją dla członków do dyskusji na temat działalności Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie oraz na tematy związane z energetyką. Duża dynamika w zmian w ostatnich latach oraz obecna sytuacja geopolityczna sprawia, że sektor energetyki konwencjonalnej musi odznaczać się elastycznością w funkcjonowaniu. Tym samym Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie kontynuuje swoją działalność w celu jak najlepszego dostosowania się do bieżących i przyszłych wyzwań stojących przed jego członkami.

W imieniu Biura TGPE serdecznie dziękujemy wszystkim zebranym Członkom TGPE za udział w Walnym Zebraniu.

Źródło: Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

Działy

Reklama