OZE

Najgłębszy odwiert geotermalny powstanie na Podhalu

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S. A. wziął udział w uroczystym podpisaniu przez Gminę Szaflary z UOS Drillig S. A. Umowy na wykonanie odwiertu badawczo – eksploatacyjnego Bańska PGP-4.

Całkowity koszt realizacji inwestycji to 107 198 724 zł netto w tym nadzór i dozór geologiczny oraz sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej wynosi 2 329 000 zł netto. Na realizację tego zadania Gmina Szaflary otrzymała z NFOŚiGW 100% dofinansowania do kosztów kwalifikowanych. Po wykonaniu odwiertu powstanie również analiza zasobów dyspozycyjnych całej Niecki Podhalańskiej oraz opracowania poglądowe. Na podstawie przeprowadzonych badań i posiadanej dokumentacji przewiduje się, iż na planowanej głębokości 7000 m temperatura wody będzie wynosiła około 180oC. Wykonanie tego odwiertu będzie zaspokajać potrzeby mieszkańców czterech miejscowości Gminy Szaflary oraz Nowego Targu.

Przewidywany termin zakończenia prac to trzeci kwartał 2025 r.

Harmonogram dotychczasowych prac

Źródło: PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Działy

Reklama