Paliwa dla energetyki

Wiceminister Piotr Dziadzio na Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Nowy model europejskich dostaw gazu to przewodni temat wystąpienia Wiceministra Klimatu i Środowiska Piotra Dziadzio podczas Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego. Wydarzenie odbyło się 27 czerwca 2022 r.

Obecna sytuacja geopolityczna sprawia, że europejski sektor energetyczny znajduje się w przełomowym momencie. Zaspokojenie zapotrzebowania na gaz ziemny, niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym utrzymaniu jego cen na akceptowalnym przez społeczeństwo poziomie, stanowi dziś palące wyzwanie dla wielu gospodarek.

– Począwszy od 2015 r. podejmowaliśmy działania zmierzające do jak najszybszej dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego. W efekcie wraz z ukończeniem w tym roku kluczowych projektów infrastrukturalnych, uzyskamy możliwość pokrycia całego zapotrzebowania na gaz ziemny z kierunków innych niż wschodni – powiedział Wiceminister Piotr Dziadzio.

Jak zaznaczył w trakcie wystąpienia Wiceminister Piotr Dziadzio, położenie geograficzne Polski, sprawia, że nasz kraj ma szansę odegrać kluczową rolę w zapewnieniu regionalnego bezpieczeństwa. Odpowiednio przygotowana infrastruktura gazowa, w którą Polska inwestuje od wielu lat może zapewnić regionowi Europy Środkowo-Wschodniej szeroki dostęp do globalnego rynku LNG oraz złóż Norweskiego Szelfu Kontynentalnego.

– Już dziś funkcjonuje połączenie gazowe Polska-Litwa, dzięki któremu możliwe jest sprowadzenie gazu z terminalu LNG w litewskiej Kłajpedzie. W perspektywie kilku miesięcy do użytkowania przekazane zostaną połączenia gazociągowe z Norwegią (Baltic Pipe) i ze Słowacją – podsumował Wiceminister Piotr Dziadzio.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama