Ciepłownictwo

Wiceminister Piotr Dziadzio na III Kongresie Kogeneracji

„Kogeneracja w dobie wzywań klimatyczno-energetycznych” to główny temat debaty podczas III Kongresu Kogeneracji, w którym udział wziął Wiceminister Klimatu i Środowiska Piotr Dziadzio. Wydarzenie odbyło się 28 czerwca 2022 r. w Kazimierzu Dolnym.

Jak podkreślił podczas kongresu wiceminister Dziadzio, bezpieczeństwo energetyczne Polski, w tym dostawy ciepła, jest kluczowym obszarem działalności rządu.

– Dlatego zaktualizowana Polityka energetyczna Polski musi uwzględniać również czwarty filar – suwerenność energetyczną. To bardzo istotny obszar, który jest objęty dużą troską rządu w zakresie bezpiecznych i stałych dostaw ciepła naszym obywatelom – powiedział.

W tym kontekście istotnym elementem jest także zadbanie o to, aby ciepło i energia były dostępne po akceptowalnej cenie.

– Atak Rosji na Ukrainę oraz następujące sankcje spowodowały zatrzymanie bądź ograniczenie importu paliw kopalnych ze wschodu. Pomimo, iż bezpieczeństwo energetyczne Polski jest zapewnione poprzez inwestycje realizowane w ostatnich latach, a także wydobycie krajowe, to powiązanie z globalnymi rynkami paliw kopalnych skutkuje zwiększeniem cen energii. Dodatkowo, Polska jest częścią globalnego systemu handlu surowcami i nie może sama ustalać ich cen, dlatego jedynym rozsądnym w tej chwili działaniem jest wykorzystanie źródeł własnych – mówił.

Wiceszef resortu klimatu i środowiska wskazał także, że transformacja energetyczna powinna przebiegać nie tylko w oparciu o odnawialne źródła energii – np. słońce i wiatr, ale także o biogaz, biomasę i geotermię.

Wspomniał też, o opracowanym w MKiŚ Wieloletnim Programie Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce, który jest mapą drogową rozwoju geotermii do 2040 r., z perspektywą do 2050 r. Zwrócił uwagę, że na ponad 2000 ciepłowni ponad 400 zlokalizowanych jest w zasięgu perspektywicznych zbiorników geotermalnych, że realizowany jest program udostępniania wód termalnych oraz znaczenia powinny nabrać w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego i ciepłowniczego gruntowe pompy ciepła różnej mocy.

– Cały kraj jest w zasięgu różnych źródeł energii, które powinny być łączone w systemy warunkujące bezpieczeństwo dostaw ciepła. Wszystko powinno jednak opierać się na stabilnym źródle energii jakim jest energetyka jądrowa oraz lokalnie rozwijana technologia małych modułowych reaktorów jądrowych – podkreślił

– Transformacja ciepłownictwa jest procesem trudnym. Nie zmienimy go z dnia na dzień. Dlatego konieczne jest wspieranie szerokiego spektrum technologii pozwalającej na zwiększenie efektywności dostarczania ciepła w sieciach dystrybucyjnych – podsumował.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama