Paliwa dla energetyki

Budżet REACT-EU na energetykę został zakontraktowany

24 czerwca została zawarta umowa o dofinansowanie z Funduszy Europejskich projektu „Gazociąg Gustorzyn-Wronów — budowa odcinka Leśniewice-Wronów”.

Projekt polega na budowie gazociągu Leśniewice – Wronów, co stanowi II i III etap gazociągu Gustorzyn – Wronów. Inwestycja obejmuje także infrastrukturę niezbędną do obsługi gazociągu, którego długość ma wynieść 253 km. Przewidywany koszt całkowity inwestycji to ponad 1,7 mld zł, a dofinansowanie UE ze środków REACT-EU w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) szacowane jest na ponad 575 mld zł.

Inwestycja stanowi kontynuację projektu „Budowa gazociągu Gustorzyn-Wronów etap I, gazociąg Gustorzyn – Leśniewice”, który także jest współfinansowany ze środków UE POIiŚ.

Wszystkie etapy gazociągu Gustorzyn – Wronów, którego łączna długość wyniesie ok. 307 km, umożliwią elastyczne sterowanie przesyłem gazu na południe Polski poprzez tzw. Bramę Północną (Baltic Pipe i terminal LNG w Świnoujściu) oraz terminal FSRU, który powstanie w Gdańsku. Realizacja wszystkich etapów tego gazociągu już się rozpoczęła, a zakończenie przewidziano do końca 2023 r.

Wraz z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Gazociąg Gustorzyn-Wronów — budowa odcinka Leśniewice-Wronów” zagospodarowane zostały środki dla energetyki dostępne w ramach REACT-EU. Wcześniej, 27 maja br., została zawarta umowa o dofinansowanie na realizację projektu grantowego „Program Priorytetowy Mój Prąd na lata 2021-2023”.

Źródło: www.pois.gov.pl

Działy

Reklama