Ciepłownictwo

Zmiany w Zarządzie spółki Veolia Energia Poznań

15 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza spółki Veolia Energia Poznań powołała Jana Pica na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego. Od 1 lipca 2022 r. nowym Wiceprezesem Zarządu i  Dyrektorem ds. technicznych Veolii w Poznaniu będzie Jakub Patalas. 

Jan Pic,  dotychczasowy Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. technicznych  Veolii Energii Poznań, na stanowisku Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego spółki Veolia Energia Poznań, zastąpił Dalidę Gepfert, która w maju br. została powołana na Prezesa spółki handlowej Veolia Energy Contracting Poland (VECP).

Jan Pic jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i ma wieloletnie doświadczenie zarządcze  w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych oraz podnoszenia wartości spółek z sektora energetycznego. Od czterdziestu lat jest związany ze Spółką Veolia Energia Poznań  SA (dawniej Zespół Elektrociepłowni Poznańskich SA oraz Dalkia SA). Od 2007 r. jako dyrektor ds. technicznych oraz członek zarządu, a od stycznia 2019 r. jako wiceprezes tej spółki odpowiadał za nadzorowanie procesów inwestycyjnych oraz operacyjnych dla źródeł wytwórczych i dystrybucyjnych systemu ciepłowniczego. Od 15 czerwca br., jako Prezes Zarządu spółki Veolia Energia Poznań odpowiada za nadzorowanie projektów strategicznych i zarządzanie organizacją.

Od 1 lipca br. nowym Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem ds. technicznych spółki Veolia Energia Poznań SA będzie Jakub Patalas, który jest absolwentem studiów Executive MBA a także posiadaczem dyplomów Politechniki Poznańskiej i Koszalińskiej. Przygodę z branżą ciepłowniczą rozpoczął w 2013 r. od pracy w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, gdzie odpowiadał m.in. za eksploatację systemu ciepłowniczego a następnie nadzorował infrastrukturę zarówno wytwórczą, jak i dystrybucyjną we wszystkich spółkach Grupy GPEC. Począwszy od 2017 r. związany jest z Grupą Veolia najpierw na stanowisku dyrektora inżynierii w Veolii Energii Warszawa odpowiadając za technologiczny rozwój Spółki. W 2019 r. objął w Spółce stanowisko dyrektora technicznego w funkcji członka zarządu odpowiadając za operacyjne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w ramach podległych mu dyrekcji (Eksploatacji, Inżynierii oraz Zarządzania Majątkiem).

Źródło: Veolia Energia Poznań S.A.

Działy

Reklama