OZE

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński na otwarciu Polsko-Łotewskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej oraz otwarcie Polsko-Łotewskiej Izby Przemysłowo-Handlowej to główne tematy wizyty Wiceministra Klimatu i Środowiska Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego w Rydze. W trakcie delegacji, która odbyła się 20 czerwca 2022 r., Wiceminister Klimatu i Środowiska spotkał się także z Dagnis’em Dubrovskis’em, Podsekretarzem Stanu ds. Zmian Klimatu w Ministerstwie Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego Republiki Łotewskiej.

– Bezpieczeństwo energetyczne jest w dzisiejszych czasach niezbędnym elementem bezpieczeństwa narodowego. Realia geopolityczne i idąca za tym sytuacja na rynku energii wymagają od nas radykalnego przyspieszenia przejścia na czystą energię i zwiększenia niezależności energetycznej Europy od niewiarygodnych dostawców i niestabilnych cen paliw kopalnych – powiedział podczas wizyty w Rydze Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Jak podkreślił wiceminister klimatu i środowiska, inicjatywa rozwoju morskiej energetyki wiatrowej doskonale wpisuje się w plany regionalnej współpracy jako filaru bezpieczeństwa zarówno dla Polski, jak i Łotwy. Rosnące zapotrzebowanie na energię oraz powoli uszczuplające się złoża surowców energetycznych sprawiają, że niezbędna jest dywersyfikacja źródeł energii. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej jest doskonałą odpowiedzią na obecne wyzwania, zarówno w aspekcie rozwoju gospodarczego, jak i wzmacniania potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw inwestujących w ten sektor gospodarki.

– Offshore to jeden z kluczowych obszarów inwestycyjnych nie tylko z perspektywy Polski, ale także innych krajów nadbałtyckich. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku to nowe miejsca pracy, wsparcie dla lokalnych firm produkcyjnych i usługowych zaangażowanych w łańcuch dostaw, a także okazja do stworzenia wysokiej pozycji dla przedsiębiorców w regionalnym, europejskim i globalnym łańcuchu wartości offshore. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej znacząco zwiększy również bezpieczeństwo energetyczne wszystkich krajów bałtyckich – dodał Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

W trakcie wizyty w Rydze wiceminister klimatu i środowiska wyraził gotowość Polski do współpracy przy projektach wiatrowych oraz wspierania inwestycji w tym zakresie. Zdaniem wiceministra nawiązanie współpracy w ramach Polsko-Łotewskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, jest początkiem wzmocnienia działań rządów Polski i Łotwy w ramach wspierania wspólnych inwestycji w sektorze morskiej energetyki wiatrowej.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama