OZE

PGE analizuje możliwość wykorzystania popiół ze spalania węgla przy budowie farm PV

PGE Energia Odnawialna analizuje możliwość wykorzystania popiołu ze spalania węgla w elektrowniach do produkcji elementów konstrukcyjnych nowych farm fotowoltaicznych. Innowacyjne rozwiązanie zaproponował PGE Ekoserwis, spółka z Grupy PGE, zajmująca się gospodarką obiegu zamkniętego. 

Obecnie, PGE Energia Odnawialna do realizacji inwestycji fotowoltaicznych korzysta ze standardowych materiałów konstrukcyjnych. Panele montowane są na stalowych wspornikach wbijanych w grunt. Rosnące ceny stali oraz niepewność związana z terminowością dostaw spowodowały, że spółka zaczęła rozważać możliwość skorzystania z alternatywnych rozwiązań technologicznych.

Projekt PGE Ekoserwis zakłada wyprodukowanie modułów balastowych z wykorzystaniem do tego celu materiału powstałego w wyniku spalania węgla. Wstępne analizy wskazują, że to rozwiązanie ma liczne zalety.

Zastosowanie modułów balastowych może być efektywniejsze finansowo, a także może ograniczyć wpływ na środowisko naturalne. Produkcja modułów balastowych pozwala na wykorzystanie popiołu lotnego, a potencjalnie także innych ubocznych produktów spalania. Wpisuje się to w realizację działań Grupy PGE związanych z Gospodarką Obiegu Zamkniętego.

PGE Ekoserwis zapewnia, że moduły balastowe będą miały najwyższe parametry jakościowe. Dotyczy to m.in. odporności na zmienne warunki atmosferyczne i środowiskowe.

Znaczącym atutem modułów jest również to, że będzie je można zainstalować na niemal każdym podłożu, również na takim, na którym stosowanie konstrukcji wbijanych jest utrudnione lub niewykonalne.

W ciągu najbliższych miesięcy PGE Energia Odnawialna i PGE Ekoserwis przeprowadzą szczegółowe analizy i badania związane z możliwym wykorzystaniem modułów balastowych na farmach fotowoltaicznych. Po ich zakończeniu zostanie podjęta decyzja o możliwości zastosowania innowacyjnego rozwiązania na szerszą skalę.

Zgodnie z Programem PV, Grupa PGE do 2030 r. zbuduje instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 3 GW. Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel ok. 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy o mocy ponad 2000 MW. W przyszłości na tych terenach uruchomione zostaną zarówno jednomegawatowe instalacje, jak i znacznie większe przedsięwzięcia. Nowe inwestycje spółki realizowane będą na gruntach własnych Grupy PGE, należących do samorządów, instytucji kościelnych, spółek skarbu państwa, ale również na gruntach dzierżawionych od prywatnych właścicieli.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2331,25 MW.

PGE Ekoserwis jest liderem segmentu biznesowego dedykowanego gospodarce obiegu zamkniętego. Na bazie odpadów i ubocznych produktów z energetyki oferuje ponad 200 wyrobów dla zdywersyfikowanych gałęzi gospodarki – np. budownictwa, inżynierii lądowej i kolejowej czy rolnictwa. Spółka z Grupy PGE aktywnie wspiera transformację regionów poprzemysłowych. Stawia na rekultywację zdegradowanych terenów w kierunku przywracania im walorów naturalnych oraz inwestycyjnych m.in. na cele budowy instalacji OZE. Zajmuje się też przetwarzaniem ubocznych produktów spalania w pełnowartościowe wyroby budowlane, co umożliwia skuteczne oszczędzania surowców naturalnych.

Źródło: PGE Energia Odnawialna S.A.

Działy

Reklama