OZE

Nowy raport 2022 „Polska energetyka wiatrowa 4.0”

Energetyka wiatrowa niewątpliwie staje się̨ odpowiedzią̨ zarówno na kryzys klimatyczny, jak i gospodarczy. Jednak inwestycje w nowe farmy wiatrowe spotykają się z licznymi wyzwaniami w branży energetycznej. Wiatr to szansa zarówno na rentowny biznes jak i na obniżenie kosztów wytwarzania energii, a tym samym jej cen. Więcej o rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce w raporcie „Polska energetyka wiatrowa 4.0”, którego premiera odbyła się podczas Konferencji PSEW 2022 w Serocku. 

POBIERZ RAPORT „Polska energetyka wiatrowa 4.0”

Najbardziej przejmującym skutkiem nieefektywnej gospodarki energetycznej są̨ stale rosnące ceny energii elektrycznej. Wzrost kosztów odczuwa nie tylko przemysł, lecz także gospodarstwa domowe. W kwietniu br. średnia cena MWh na Towarowej Giełdzie Energii kształtowała się na poziomie 466,60 PLN/MWh i była wyższa o blisko 100% od średniej ceny sprzed roku.

– Przyczyną stale rosnących kosztów jest wciąż̇ zbyt niski udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym kraju. Polska jest bowiem nadal uzależniona od paliw kopalnych, które odpowiadają̨ za 70-75% wytworzonej energii. Dziś największą przeszkodą do dynamicznego wzrostu mocy wiatrowych jest zasada 10H, która uniemożliwia budowę nowych instalacji. Usunięcie tej bariery dla elektrowni wiatrowych na lądzie pomogłoby wyhamować wzrost cen energii – wskazuje Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Najnowszy raport PSEW, TPA Poland / Baker Tilly TPA oraz DWF „Polska energetyka wiatrowa 4.0” omawia aktualne zagadnienia z sektora lądowej energetyki wiatrowej, jego uwarunkowania prawne i biznesowe oraz perspektywy dalszego rozwoju branży wraz z punktem widzenia ekspertów branży OZE.

– Zauważalny w ostatnich latach trend wyhamowania rozwoju lądowej energetyki wiatrowej odzwierciedlają̨ wyniki rozstrzygniętych dotychczas aukcji na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W rezultacie aukcji przeprowadzonych w r. ub. nie mamy już̇ do czynienia z aktywizacją dużych farm wiatrowych w systemie, jak miało to miejsce w 2019 r., czy równoważeniem udziału mocy projektów pomiędzy wiatrem a fotowoltaiką, zauważalnym jeszcze w 2020 r., ale z niespotykaną ekspansją i po raz pierwszy znaczną dominacją projektów PV nad wiatrem w strukturze mocy koszyka aukcyjnego. Tendencja ta jest wynikową tzw. ustawy odległościowej, obecnie najważniejszej bariery, w której odblokowaniu należy upatrywać́ szans powrotu projektów wiatrowych na ścieżkę̨ rozwoju – mówi Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu OZE, Urząd Regulacji Energetyki.

Jak podkreślają autorzy raportu „Polska energetyka wiatrowa 4.0”, alternatywnym, zyskującym na popularności sposobem inwestycji w lądową energetykę wiatrową jest zakup projektu w ramach transakcji M&A. Okazuje się bowiem, że niesie on za sobą wiele zalet, wśród których można wymienić m.in. pominięcie części lub całości etapu dewelopmentu, możliwość wejścia na rynek przez inwestorów zagranicznych nieznających lokalnych realiów czy też możliwość zabezpieczenia przepływów poprzez zawarcie umów PPA/cPPA lub uczestnictwo w aukcjach. W ostatnich 6 latach na rynku miało miejsce kilkadziesiąt transakcji tego typu.

– Zagraniczni inwestorzy wybierają często model inwestycyjny oparty na zakupie udziałów w spółce projektowej na mniej lub bardziej zaawansowanym etapie dewelopmentu farmy wiatrowej. Ta forma pozwala na uniknięcie ryzyk związanych z niepowodzeniem projektu typowych dla wczesnych etapów przygotowania lub realizacji inwestycji. W raporcie przedstawiamy wiele interesujących parametrów transakcji przeprowadzonych w Polsce ostatnich kilku latach, w tym w zakresie cen za 1 MW mocy projektu – konkluduje dr Wojciech Sztuba, Partner Zarządzający TPA Poland/Baker Tilly TPA.

Tegoroczny raport zawiera część specjalną, poświęconą morskiej energetyce wiatrowej. Polska może stać się liderem rozwoju tego sektora w regionie Morza Bałtyckiego i w Europie – trzeba tylko odpowiednio oszacować, a następnie wykorzystać, drzemiący w Bałtyku potencjał. Zakładane obecnie 11 GW już dziś rząd weryfikuje w górę we wspomnianej wcześniej Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. Jednak branża szacuje, że możliwości na polskim morzu są zdecydowanie większe, sięgające nawet 28 GW. Dodatkowo, efektywne planowanie oraz pełne wykorzystanie potencjału polskich dostawców oznaczać będzie, że lokalny łańcuch dostaw dla morskich farm może osiągnąć nawet 65%. Jest to bez wątpienia szansa na impuls rozwojowy dla całej gospodarki.

– Dodatek do raportu nie bez przyczyny poświęcamy morskiej energetyce wiatrowej. Dla tego sektora wieją bardzo korzystne wiatry, i jesteśmy już w fazie przygotowania do rozstrzygania konkursu na kolejne lokalizacje na polskim Bałtyku, do tzw. drugiej rundy drugiego rozdania. Zainteresowanie polskich i zagranicznych inwestorów, branżowych i finansowych, tylko przy tym rośnie – podsumowuje inwestycje w MEW w Polsce Karol Lasocki, Partner, Head of Renewables DWF.

Rosnąca ilość OZE w polskim miksie energetycznym jest kluczowa dla globalnego przejścia na czystą energię oraz stworzenia zielonej alternatywy dla źródeł kopalnych. Rozumiejąc rolę energetyki odnawilanje, a szczególnie energii z wiatru – zapraszamy do lektury raportu „Polska energetyka wiatrowa 4.0”. Kluczowe wyzwania i szanse stojące przed polską energetyką wiatrową zarówno onshore jak i offfshore zostaną szeroko poruszone podczas corocznej Konferencji PSEW, która skupia przedstawicieli całej branży w sercu zielonego Serocka.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Działy

Reklama