Elektroenergetyka

#Poznań2030: Enea Operator buduje nową stację elektroenergetyczną Towarowa

W Poznaniu trwa budowa nowoczesnej elektroenergetycznej stacji transformującej wysokie napięcie na średnie. Stacja pod nazwą „Towarowa” powstaje na terenie tzw. Wolnych Torów. Inwestycja Enei Operator jest ważnym elementem systemu zasilania centrum Poznania oraz terenów inwestycyjnych znajdujących się w jego najbliższym otoczeniu. Stacja 110/15 kV wpisana jest w realizowany przez Eneę Operator program modernizacji sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia #Poznań2030. Ma on na celu poprawę niezawodności dostaw energii.

Enea Operator w ramach programu #Poznań2030 zmodernizowała dotąd rozdzielnię średniego napięcia w Głównym Punkcie Zasilania (GPZ) Cytadela, przebudowała stację GPZ Poznań-Główna, uruchomiła specjalistyczny moduł FDIR służący do automatycznego lokalizowania uszkodzeń sieci, a także wymieniła kable energetyczne w ciągu ulicy Wierzbięcice. Do tych przedsięwzięć dołącza budowa stacji Towarowa, która zasili w energię elektryczną zagospodarowywany przez Poznań obszar tzw. „Wolnych Torów”.

Wolne Tory to obszar o powierzchni ponad 100 ha, położony między dwiema cennymi historycznie dzielnicami miasta Łazarzem a Wildą. W opracowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tego miejsca. W najbliższych latach „Wolne Tory” z pokolejowego i poprzemysłowego terenu mają się przekształcić w nową, wielofunkcyjną dzielnicę miasta. W jej obrębie przewidziana będzie zwarta zabudowa śródmiejska, której funkcjonowanie wymagać będzie odpowiednio przygotowanej infrastruktury energetycznej.

 Inwestycja Enei Operator w tej części Poznania zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa dostaw dla odbiorców – obecnych i przyszłych mieszkańców rejonu Wolnych Torów. Przyczyni się również do poprawy efektywności działania systemu elektroenergetycznego miasta. Zminimalizuje także ryzyko wystąpienia awarii w sieci elektroenergetycznej, ale przede wszystkim da szanse na nowe zagospodarowanie i rozbudowę tego terenu – mówi Jarosław Popowski, Dyrektor Oddziału Dystrybucji Poznań Enei Operator.

W ramach inwestycji wdrożone zostaną innowacyjne technologie związane z funkcjonalnościami inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej takie jak: monitoring oraz pomiar obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją, automatyczna identyfikacja błędów i rekonfiguracja sieci dla zoptymalizowania jej funkcjonowania, a także bieżący monitoring oraz ocena stanu urządzeń.

Dzięki współpracy z Miastem Poznań, w tym uzgodnieniom z Miejskim Konserwatorem Zabytków jak i Plastykiem Miejskim, budynek nowej stacji wpisuje się w historyczne zespoły urbanistyczno-architektoniczne tej części miasta. Wykonawcą prac działającym na zlecenie Enei Operator jest firma Victor Energy. Koszt inwestycji to 35 mln zł. Zakończenie wszystkich prac i oddanie obiektu GPZ Towarowa do użytkowania planowane jest na koniec 2022 r.

Zakres prac GPZ Towarowa obejmuje budowę wnętrzowej stacji elektroenergetycznej składającej się z pięciopolowej, wnętrzowej rozdzielnicy 110 kV, czterosekcyjnej rozdzielni 15 kV oraz dwóch stanowisk dla transformatorów wysokiego napięcia na średnie wraz z transformatorami. Z nowego obiektu zostaną wyprowadzone linie kablowe średniego napięcia wiążące GPZ z istniejącą siecią elektroenergetyczną. Będzie to trzeci obiekt z wnętrzową rozdzielnicą 110 kV GIS (z izolacją gazową) w stolicy Wielkopolski.

Budowa stacji 110/15 kV Towarowa oraz przebudowa stacji 110/15 kV Poznań-Główna, których celem jest poprawa zasilania miasta Poznań, finansowane są ze środków unijnych w ramach działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Źródło: ENEA SA

Działy

Reklama