Paliwa dla energetyki

4 lipca po raz pierwszy przepustowości nowych interkonektorów gazowych z Danią, Litwą i Słowacją zostaną wystawione na aukcji produktów rocznych GAZ-SYSTEM

Od tego roku uczestnicy rynku gazu mogą zarezerwować przepustowości roczne nowych połączeń międzysystemowych Polska-Dania, Polska-Litwa oraz Polska-Słowacja. 4 czerwca 2022 r. GAZ-SYSTEM przedstawił ofertę produktów rocznych dla istniejących i nowych punktów połączeń, które będą  udostępnione w ramach aukcji na Platformie GSA i RBP.

– Finalizujemy największy w historii GAZ-SYSTEMu program inwestycyjny. Dzięki temu możemy udostępnić dla rynku przepustowości trzech nowych interkonektorów, które umożliwiają sprowadzanie do Polski gazu ziemnego z wielu kierunków i źródeł – powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Aukcje rozpoczną się 4 lipca 2022 r. o godz. 9.00 (CEST) na dwóch platformach do rezerwacji przepustowości na połączeniach międzysystemowych. Alokacja przepustowości na granicy polsko-niemieckiej w punktach GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS i Mallnow będzie odbywać się poprzez platformę RBP. Przepustowość w pozostałych punktach na połączeniach międzysystemowych GAZ-SYSTEM i GAZ-SYSTEM ISO będzie oferowana na Platformie GSA.

Aukcje przeprowadzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z 16 marca 2017 r., ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu (CAM NC). Dokument ten nakazuje, aby operatorzy w punktach na połączeniu z innymi systemami przesyłowymi oferowali standardowe produkty, tzn. przepustowość udostępnianą na okresy roczne, kwartalne, miesięczne, dobowe lub śróddzienne. Kodeks sieci wymaga również od operatorów publikacji oferty produktowej na miesiąc przed terminem aukcji rocznej.

Informacje dotyczące wielkości oferowanych przepustowości w poszczególnych punktach oraz okresach są opublikowane na Platformie GSA oraz RBP:

GSA: https://www.gsaplatform.eu/auctions/ext/P/Y?termDate=2022-07-04
RBP: https://ipnew.rbp.eu/Rbp.eu/#/capacityauction-list

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama