Elektroenergetyka

PGE Partnerem Założycielem Makroklastra na Dolnym Śląsku

PGE Polska Grupa Energetyczna została Partnerem Założycielem Makroklastra Technologie w bezpieczeństwie publicznym. W ramach przedsięwzięcia, PGE będzie współpracować w grupach roboczych zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa energetycznego i cyberbezpieczeństwa.

– Region Dolnego Śląska jest dla PGE ważny ze względu na nasze aktualne i przyszłe projekty inwestycyjne, które wprost przełożą się zarówno na wzrost bezpieczeństwa energetycznego, jak również na kreowanie nowych miejsc pracy. Dlatego doceniamy możliwość współpracy ze środowiskami samorządowymi województwa dolnośląskiego oraz ze środowiskiem naukowym i akademickim we Wrocławiu w ramach Makroklastra – mówi Paweł Śliwa, Wiceprezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. Innowacji.

Inicjatywa, jaką jest Makroklaster ma na celu m.in. utworzenie środowiska współpracy podmiotów zainteresowanych kreowaniem, rozwojem i poprawą bezpieczeństwa publicznego, wymianę wiedzy, jak również identyfikowanie obszarów potrzeb z zakresu bezpieczeństwa publicznego, czy przygotowywanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i edukacyjnych.

Umowa Makroklastra stanowi wspólne przedsięwzięcie podmiotów posiadających wysokie kompetencje i zainteresowanie kreowaniem oraz rozwojem szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, poprzez opracowywanie i analizę możliwości wdrażania innowacyjnych, multidyscyplinarnych technologii.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Działy

Reklama