Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Podsumowanie działalności TGE w maju 2022 r.

W minionym miesiącu wolumen obrotu sesyjnego prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 13 062 toe, osiągając najwyższy poziom od czerwca 2020 r.

Maj był trzecim miesiącem z rzędu, w którym zanotowano wzrost obrotów na Rynku Dnia Bieżącego energii elektrycznej. Miesięczny wolumen obrotu wyniósł 163 459 MWh i był to najlepszy miesięczny wynik na tym rynku od września 2021 r. 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 2022 r. 11 494 537 MWh, co oznacza spadek o 50,9% w stosunku do maja 2021 r. Wolumen obrotu na RDB wyniósł 163 459 MWh, osiągając najwyższy poziom od września 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w maju 2022 r. na poziomie 662,40 zł/MWh i jest to wzrost o 77,95 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w maju 2022 r. 1 092,67 zł/MWh, co stanowi wzrost o 302,85 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu 2022 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w maju 2022 r. transakcje o wolumenie 12 220 004 MWh. Oznacza to spadek r/r o 16,1%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 425,30 zł/MWh, co stanowi spadek o 81,53 zł/MWh względem kwietnia 2022 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w 2023 r. (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w maju 2022 r. 464,77 zł/MWh, czyli o 13,24 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu 2022 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w maju 2022 r. 3 166 455 MWh, co stanowi wzrost r/r o 15,9%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 176,27 zł/MWh i oznacza to spadek o 28,50 zł/MWh względem kwietnia 2022 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w maju 2022 r. o 6,3 proc. r/r, do poziomu 13 262 toe, z czego aż 13 062 toe stanowił obrót sesyjny, osiągając wzrost r/r o 8,9% i zarazem najwyższy poziom od czerwca 2020 r. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 243,64 zł/toe, co oznacza spadek względem kwietnia br. o 73,42 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w maju 2022 r. 3 113 840 MWh, co stanowi wzrost o 44,2% r/r. Średnia ważona cena wyniosła 4,38 zł/MWh i jest to wzrost o 1,08 zł/MWh w stosunku do kwietnia 2022.

Towary rolno-spożywcze

W maju 2022 r. sprzedano na Giełdowym Rynku Rolnym 650 ton pszenicy klasy B, a jej średnia cena ważona wolumenem transakcji wyniosła 1 824,19 zł/t.

Załącznik do Informacji prasowej

Podsumowanie działalności TGE w maju 2022 r. 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 11 494 537 12 284 991 23 393 056
RDB (RTG) 163 459 151 620 219 197
RDN (RTG) 2 615 174 2 811 833 2 562 732
RTPE (OTF) 8 715 904 9 321 538 20 611 126

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 12 220 004 7 603 200 14 565 736
RDBg (RTG) 351 891 491 586 411 399
RDNg (RTG) 850 848 1 526 784 1 438 320
RTPG (OTF) 11 017 265 5 584 830 12 716 017

 

Prawa majątkowe 
dla energii elektrycznej z OZE
Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 3 166 455 3 441 889 2 731 533
zielone certyfikaty 3 124 735 3 405 874 2 693 772
sesje RPM (RTG) 630 002 643 500 681 372
sesje RTPM (OTF) 0 0 0
TP na RPM (RTG) 2 494 733 2 762 374 2 012 401
błękitne certyfikaty 41 719 36 015 37 760
sesje RPM (RTG) 38 042 26 971 33 985
TP na RPM (RTG) 3 677 9 044 3 776

 

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM 13 262 9 117 14 147
sesje RPM (RTG) 13 062 9 044 11 996
TP na RPM (RTG) 200 73 2 150

 

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 3 113 840 3 394 676 2 158 716
OZE 3 113 840 3 394 676 2 158 716
kogeneracja 0 0 0

 

Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM 650 700 250
pszenica klasy A 0 0 0
pszenica klasy B 650 700 250
pszenica klasy C 0 0 0
żyto klasy B 0 0 0
żyto klasy C 0 0 0
kukurydza klasy A 0 0 0
rzepak klasy A 0 0

Źródło: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.

Działy

Reklama