Elektroenergetyka

Minister Anna Moskwa na Polsko-Ukraińskich Konsultacjach Międzyrządowych

Wzmocnienie współpracy energetycznej, pomoc w ratowaniu i odbudowie środowiska naturalnego to jedne z tematów Polsko-Ukraińskich Konsultacji Międzyrządowych, które odbyły się 1 czerwca 2022 r. w Kijowie. W rozmowach, pod przewodnictwem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, uczestniczyła Minister Klimatu i Środowiska – Anna Moskwa.

Podczas spotkania z Rusłanem Strilets, ministrem ekologii i zasobów naturalnych Ukrainy, minister Anna Moskwa podkreśliła, że rosyjska inwazja na Ukrainę jest ogromną katastrofą humanitarną i środowiskową. Agresja rosyjska i związane z nią zbrodnicze działania zbrojne doprowadziły do znaczącej degradacji środowiska. Pozostałości po eksplozjach i niewybuchy będą stanowić niebezpieczeństwo i skażą na długo środowisko.

– Niszczenie środowiska i powodowanie katastrof ekologicznych to zbrodnia wojenna. Polska jest gotowa wesprzeć Ukrainę w odbudowie ekologicznej m. in. w zakresie ewidencji szkód w środowisku, analizy prawa międzynarodowego oraz wspólnego stosowania skarg, wynikających z konwencji międzynarodowych i organizacji międzynarodowych, których członkami są nasze kraje – zadeklarowała.

O chęci nawiązania takiej współpracy świadczy podpisanie „Memorandum of Understending o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska”.

– Już teraz wspieramy Ukrainę w identyfikacji zanieczyszczeń środowiska, które są niebezpieczne dla ludzi, flory i fauny, przede wszystkim zanieczyszczenia powietrza. Wdrażaniem postanowień porozumienia zajmie się powołana w tym celu grupa robocza. Obecnie konieczne jest przejście na poziom realizacji ustaleń i współpracy odpowiednich instytucji podległych i nadzorowanych przez nasze resorty – powiedziała.

Minister ekologii i zasobów naturalnych Ukrainy zaznaczył, że dzięki podpisanemu porozumieniu zacieśniona zostanie współpraca polskich i ukraińskich organów ochrony środowiska.

– Polska pomoże w dokumentowaniu zbrodni rosyjskiego agresora przeciwko środowisku na Ukrainie – dodał.

Minister Anna Moskwa poinformowała, że Polska dostarczy Ukrainie specjalistyczny sprzęt do identyfikacji zagrożeń środowiskowych (zdalny wykrywacz chmury substancji niebezpiecznych zamontowany na mobilnym pojeździe terenowym). Strona polska może zaoferować też pomoc w produkcji sadzonek drzew leśnych do regeneracji. W ramach doraźnych działań pomocowych Lasy Państwowe przekazały już 24 samochody na potrzeby ukraińskich leśników.

W trakcie Polsko-Ukraińskich Konsultacji Międzyrządowych Minister Anna Moskwa spotkała się również z Hermanem Galushchenko, Ministrem Energetyki Ukrainy. Jak zaznaczyła, w ostatnim czasie mamy bogatą agendę połączeń w zakresie współpracy energetycznej i pomocy Ukrainie w dostawach paliw.

– Z satysfakcją mogę potwierdzić, że podpisane memorandum o współpracy w dziedzinie energii jest efektem ostatnich rozmów i będzie podstawą do dalszego rozwoju naszej współpracy – dodała.

Celem porozumienia jest wzmocnienie współpracy polskich przedsiębiorstw z partnerami z Ukrainy w dziedzinie energetyki oraz uniezależnienie się od dostaw energii z Rosji przez obydwa kraje. Efektem podpisanego w Kijowie porozumienia jest to, że Strony podejmą jak najszybsze działania, aby przywrócić połączenie z Ukrainą za pomocą linii energetycznej Rzeszów-ukraińska elektrownia jądrowa Chmielnicka.

Minister zaznaczyła również, że Polska wspiera Ukrainę w dążeniu do zapewnienia stabilnego funkcjonowania sektora energetycznego oraz dalszej integracji rynku Ukrainy z europejskim rynkiem energetycznym.

– Od początku konfliktu wspieramy działania Ukrainy w synchronizacji systemu elektroenergetycznego z systemem Europy kontynentalnej. Zamierzamy tę współpracę kontynuować zarówno w stosunkach dwustronnych, jak i na forum UE – podsumowała.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama