Elektroenergetyka

Minister Anna Moskwa o bezpieczeństwie energetycznym i roli kobiet w energetyce na konferencji „Polka XXI w.”

– Naszymi priorytetami są bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz poszukiwanie rozwiązań, które zminimalizują skutki dynamicznych społeczno-gospodarczych zmian rynkowych i geopolitycznych – powiedziała Szefowa Resortu Klimatu i Środowiska – Anna Moskwa podczas konferencji „Polka XXI w.”. Wydarzenie odbyło się 31 maja 2022 r. w Warszawie.

Jak zaznaczyła Minister Anna Moskwa, transformacja energetyczna to wyzwanie na najbliższe lata.

– Transformacja to z jednej strony wyzwanie, ale również szansa na rozwój i budowanie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w oparciu o nowoczesne technologie – zauważyła.

Minister poruszyła także temat dot. zwiększenia aktywność kobiet w sektorze energetycznym.

– Żeby transformacja energetyczna się udała, muszą uczestniczyć w niej kobiety. Chodzi o ich konsekwencję i kompleksowe podejście do zadań – powiedziała.

– Liczba kobiet w sektorze OZE ciągle rośnie. Odnawialne źródła energii mogą być dla kobiet dobrą okazją do odgrywania ważnej roli w dążeniu do modernizacji sektora energetycznego – podkreśliła.

Zdaniem szefowej resortu klimatu i środowiska Anny Moskwy w obliczu zaistniałej sytuacji rozwój krajowych OZE zarówno w ujęciu wielkoskalowym, jak i na poziomie obywatelskim, nabiera  szczególnego znaczenia.

– W naszym miksie energetycznym wzrasta udział OZE. W maju br. łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce przekroczyła 10 GW. Pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV nasz kraj wszedł do czołówki – zajmujemy drugie miejsce w Europie – wyjaśniła.

– Będziemy dążyć do tego, aby w 2030 r. ok. połowa produkcji energii elektrycznej pochodziła ze źródeł odnawialnych – poinformowała.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama