Paliwa dla energetyki

Wiceminister Zyska na XIII konferencji „Gaz i Wodór w Energetyce”

Rola wodoru w Polsce to główny temat rozmów podczas XIII konferencji „Gaz i Wodór w Energetyce”. W wydarzeniu, które odbyło się 26 maja 2022 r., udział wziął Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Jak podkreślił podczas konferencji Wiceminister Klimatu i Środowiska, celem rządu jest rozwinięcie silnych krajowych i lokalnych kompetencji w zakresie technologii wodorowych. Z tego powodu została przygotowana „Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040”.

– W ramach Strategii rozpoczęliśmy pracę nad „Konstytucją dla wodoru”. To pakiet legislacyjny, którego celem jest zapewnienie otoczenia regulacyjnego dla rozwoju gospodarki wodorowej oraz wprowadzenie mechanizmu wsparcia dla produkcji wodoru – powiedział.

Wiceszef resortu klimatu i środowiska wskazał, że celami szczegółowymi Polskiej Strategii Wodorowej są:

  • Wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie;
  • Wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;
  • Wsparcie dekarbonizacji przemysłu;
  • Produkcja wodoru w nowych instalacjach;
  • Sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru;
  • Stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

– W Strategii zawarliśmy wszystkie aspekty wodorowego łańcucha wartości, włączając produkcję, transport, magazynowanie i jego wykorzystanie. Strategia przedstawia wodór koegzystujący z innymi nośnikami energii w taki sposób, aby pokryć rosnące zapotrzebowanie energii elektrycznej – mówił.

Pełnomocnik rządu ds. OZE podkreślił także, że Polska jest piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru, a jego rola będzie wzrastała.

– Polskie roczne zapotrzebowanie na energie elektryczną wynosi obecnie około 176 TWh, a moc maksymalna jest na poziomie 25,5 GW. W 2030 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie wynosiło 201,2 TWh, a zapotrzebowanie na moc wzrośnie do 30,2 GW – wskazał.

– Dlatego szacujemy, że odpowiednio przeprowadzone wdrożenie technologii wodorowych w polskiej energetyce wesprze efektywną współpracę funkcjonowania systemów gazowego i elektroenergetycznego w myśl koncepcji łączenia sektorów – podsumował.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama