OZE

Wiceminister Ireneusz Zyska o rozwoju fotowoltaiki

Rozwój sektora fotowoltaiki w Polsce to główny temat rozmów podczas konferencji nt. publikacji raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”. W wydarzeniu, które odbyło się 25 maja 2022 r. w Warszawie, udział wziął Wiceminister Klimatu i Środowiska, Ireneusz Zyska.

Jak podkreślił podczas konferencji wiceminister Zyska, ostatnie dwa lata to czas intensywnych działań, dzięki którym obserwujemy dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, w szczególności sektora PV.

– Rozwój prosumentów to kolejny dowód na ewolucję polskiej energetyki. Pracujemy nad tym, aby proces zmian był jeszcze szybszy, dlatego chcemy wprowadzić kolejne rozwiązania przyspieszające rozwój tego obszaru – powiedział.

Wiceminister przypomniał także, że rząd wprowadza kolejne rozwiązania dla stabilnego wsparcia fotowoltaiki.

– Wprowadzony został również nowy system rozliczeń „net-billing”, który zachęca do autokonsumpcji energii w gospodarstwach domowych, przy jednoczesnym dalszym zapewnieniu zrównoważonego i dynamicznego rozwoju OZE w Polsce – mówił.

– Przygotowujemy kolejne rozwiązania wspierające fotowoltaikę w ramach obecnych prac nad nowelizacją ustawy OZE o numerze roboczym UC99, która pozwala na implementację dyrektywy RED II – dodał.

Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, wskazał także, że działania rządu są spójne z kierunkiem wyznaczanym przez Unię Europejską, która dostrzega duży potencjał w sektorze PV.

– Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy, czego dowodem są prace nad utworzeniem programu w ramach Important Project of Common European Intrest (IPCEI) dla sektora PV. Ministerstwo Klimatu i Środowiska popiera takie dążenie, dlatego Minister Anna Moskwa skierowała do Komisarzy UE Kadri Simson oraz Thierry’ego Breton’a list poparcia dla tej inicjatywy. Czekamy na finalne decyzje UE, które mają zapaść w tym roku – wyjaśnił.

O raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”

Instytut Energetyki Odnawialnej na konferencji prasowej przedstawił dziesiątą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”. W każdym z corocznych raportów publikowane są bieżące analizy nt. rynku PV oraz perspektywy jego rozwoju. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce.Według raportu na koniec 2021 roku moc zainstalowana w krajach Unii Europejskiej w fotowoltaice wyniosła 158 GW, co oznacza przyrost 21,4 GW (tempo wzrostu rynku wyniosło ponad 15%). Polska najprawdopodobniej (nie wszystkie kraje potwierdziły ostateczne i oficjalne dane) znalazła się na drugim miejscu, za Niemcami, pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Autorzy jubileuszowej edycji raportu nazwali ostatnie 10 lat rozwoju branży „złotą dekadą polskiej fotowoltaiki”.

– Energetyka słoneczna jest głównym motorem napędowym rozwoju OZE w Polsce. To rezultat celowej i odpowiedzialnej polityki rządu, ukierunkowanej na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i stabilnych dostaw energii do odbiorców końcowych. Jak wynika z raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”, fotowoltaika stała się technologią o najwyższej mocy zainstalowanej w krajowej energetyce odnawialnej. Jest to powód do dumy dla branży, ale i wyzwanie, aby dotychczasowe sukcesy mogły torować drogę do kolejnych. Kluczowe jest stworzenie odpowiedniego otoczenia prawno-ekonomicznego dla dalszego rozwoju sektora na warunkach rynkowych. Dalsza współpraca administracji rządowej z interesariuszami sektora jest niezbędna, aby Polska mogła kontynuować transformację energetyczną w oparciu o nowoczesne zeroemisyjne technologie. Najlepszą formułą dla tej współpracy jest Porozumienie sektorowe zawarte 16 grudnia 2021 r. Jego celem jest budowa łańcucha wartości, w tym przemysłu PV, ze szczególnym naciskiem na maksymalizację polskiego wkładu – local content – podkreślił Wiceminister Ireneusz Zyska, komentując wyniki raportu.

W maju br. łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce przekroczyła 10 GW, co daje nam także w tym zestawieniu wysokie 7 miejsce w Europie. Aktualna prognoza mocy PV do 2030 r. to 28,5 GW, co powinno pozwolić Polsce na utrzymanie się w europejskiej czołówce przynajmniej do 2025 r.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama