Paliwa dla energetyki

Bardzo dobre wyniki Bogdanki w I kwartale

LW Bogdanka S.A. opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2022 r. Przychody Grupy LW Bogdanka wzrosły w tym okresie o 30,1%, do 731,8 mln zł wobec 562,4 mln zł przed rokiem. EBITDA wyniosła 276,5 mln zł, zysk operacyjny 179,7 mln zł , a zysk netto wyniósł 143,2 mln zł.

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 2,8 mln ton, a sprzedaż 2,7 mln ton.

– Co roku planujemy nasze wydobycie zgodnie ze strategią, nie reagujemy emocjonalne na wahania rynku, długoterminowo mogłoby to zachwiać bezpiecznym, stabilnym i efektywnym funkcjonowaniem Spółki. Maksymalizujemy produkcję dostosowując ją do naszych możliwości. Nie jesteśmy jednak w stanie z dnia na dzień zwiększyć wydobycia i zapełnić luki po rosyjskim węglu, gdyż inwestycje w górnictwo to wieloletnia perspektywa. Planujemy tak jak dotychczas, pozostać stabilnym dostawcą surowca dla elektrowni zawodowych  – powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA.

W I kwartale 2022 r. Bogdanka wykonała 8,6 km wyrobisk korytarzowych. Uzysk wyniósł 72,6%, i był na podobnym poziomie co przed rokiem.

Spółka utrzymuje silną pozycję rynkową, osiągnęła na koniec I kwartału 2022 r. 29,2% udziału w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 23,9%.

Około 77% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w I kwartale 2022 r. odbywało się między LW Bogdanka S.A., a Enea Wytwarzanie sp. z o.o., Enea Elektrownia Połaniec S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

W I kwartale 2022 r. GK LW Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie blisko 129,9 mln zł. Największą część tej kwoty, 107,1 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

Wyniki finansowe GK LW Bogdanka za I kwartał 2022 r. przedstawia tabela poniżej:

 

w tys. PLN I kw. 2021 I kw. 2022 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 562 429 731 768 + 30,1%
EBITDA 175 315 276 507 + 57,7%
EBIT 69 596 179 651 + 158,1%
Zysk netto 54 433 143 194 + 163,1%

Źródło: LW Bogdanka S.A.

Działy

Reklama