Elektroenergetyka

Dzięki PGE Dystrybucja pociągi pojadą szybciej

PGE Dystrybucja zakończyła w województwie łódzkim dwie znaczące inwestycje, które wspierają rozwój sieci kolejowych w Polsce.

Inwestycja na rzecz polskich kolei jest przykładem rozwoju gałęzi gospodarki w oparciu o inwestycje w sieć energetyczną PGE Dystrybucja. Zwiększenie prędkości przejazdu na trasie Warszawa – Poznań do prędkości 160 km/h wymagało budowy stacji trakcyjnych wzdłuż trasy oraz budowy rozdzielni 110 kV w miejscowościach Jasionna (między Sochaczewem a Łowiczem) i Jackowice (pomiędzy Łowiczem a Kutnem).

– Szybkobieżne pociągi pobierają z sieci trakcyjnej znaczną moc, ok.6 MW, co wiąże się z koniecznością przebudowy infrastruktury energetycznej zasilającej trakcję kolejową. Dla zasilenia rozdzielni 110 kV w Jasionnej i Jackowicach wybudowaliśmy dwie nowe linie i włączyliśmy je w istniejące ciągi – komentuje inwestycję Andrzej Piętka, Dyrektor Generalny łódzkiego oddziału PGE Dystrybucja.

W nowej konfiguracji stacja Jasionna jest zasilana z ciągu 110 kV Boryszew – Widok dwoma liniami kablowymi o długości ok. 1 km, natomiast stacja Jackowice pobiera moc z ciągu 110 kV Łowicz 1 – Żychlin dwutorową linią o długości ok. 0,9 km. Stacje wybudowano jako napowietrzne rozdzielnie, z zastosowaniem tradycyjnej aparatury 110 kV. Obydwa obiekty są bezobsługowe, w pełni zautomatyzowane, sterowane poprzez system telemechaniki z poziomu Oddziałowego Centrum Dyspozytorskiego w Łodzi lub Obszarowego Centrum Dyspozytorskiego w Łowiczu bądź Żyrardowie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa stacje objęte są systemami zdalnego nadzoru: sygnalizacji pożaru, włamania i napadu oraz telewizji monitorującej.

Budynek nastawni w Jackowicach wybudowano w wersji kontenerowej, z żelbetowych modułów, co skróciło prace budowalne praktycznie do kilku dni.

Działy

Reklama