Ciepłownictwo

TAURON zakończył sezon grzewczy

233 dni trwał w tym roku sezon grzewczy w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej – informuje TAURON, który obsługuje sieć w regionie. W mijającym sezonie grzewczym TAURON wyprodukował około 9,5 mln GJ (gigadżuli) ciepła. Z ciepła sieciowego dostarczanego przez firmę korzysta ponad 800 tys. mieszkańców, przede wszystkim metropolii śląsko-dąbrowskiej.

– TAURON systematycznie rozwija sieć ciepłowniczą w aglomeracji umożliwiając dostęp do sieci coraz większej liczbie mieszkańców regionu – mówi Paweł Szczeszek, Prezes Grupy TAURON. – Rozwój tego segmentu jest dla nas bardzo ważny również ze względów społecznych. Zastępowanie ciepłem sieciowym indywidualnych pieców węglowych, które w okresie zimowym są głównym źródłem smogu, sprawia że mieszkańcy aglomeracji śląsko-dąbrowskiej oddychają czystszym powietrzem – wyjaśnia Szczeszek.

Wiosenna aura w tym roku długo pozostawała zmienna, dlatego okres grzewczy 2021/2022 zakończył się dopiero w maju. W połowie miesiąca około 90% klientów TAURONA wysłało prośby o wstrzymanie dostaw ciepła w zarządzanych przez nich zasobach mieszkaniowych. Z ciepła sieciowego można korzystać jednak przez cały rok – zarówno do celów ogrzewania mieszkań, co w pełni reguluje automatyka pogodowa, jak i do ogrzewania ciepłej wody sieciowej.

Klienci TAURONA, czyli głównie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, indywidualnie decydują, jak długo trwa u nich sezon grzewczy.

– Do terminu zakończenia sezonu grzewczego podchodzimy elastycznie, dostosowując się do potrzeb naszych klientów. Już od wielu lat nie stosujemy z góry określonego terminu zakończenia okresu grzewczego. Dostawy ciepła uruchomiane i wstrzymywane są „na żądanie” w dowolnym terminie, na wniosek klienta – spółdzielni lub zarządcy. W tak zwanym okresie przejściowym wiosną, kiedy temperatury zewnętrzne nie są stabilne, a zapotrzebowanie na ciepło nie jest już tak wysokie jak w okresie zimowym, dostawy ciepła do mieszkań w pełni reguluje automatyka pogodowa – mówi Marcin Staniszewski, Prezes Spółki TAURON Ciepło.

Okres grzewczy 2021/2022 trwał 233 dni i był znacznie krótszy od ubiegłego sezonu, który okazał się najdłuższy od 10 lat, trwał 258 dni. W mijającym sezonie zima była chłodniejsza, temperatura była niższa średnio o 0,5 st. C niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu.

#WeźNieSmoguj #WeźOddychaj

TAURON zachęca do korzystania z sieci ciepłowniczej, jako najbardziej ekologicznego sposobu ogrzewania w miastach. Zmiana przyzwyczajeń mieszkańców regionu przyczynia się stopniowo do poprawy jakości życia w województwie śląskim. Więcej na temat akcji #WeźNieSmoguj #WeźOddychaj można znaleźć w internecie na stronie wezniesmoguj.tauron.pl.

O ponad 43 MW wzrosła moc cieplna w 2021 r. dostarczana przez TAURON Ciepło w wyniku przyłączeń budynków. Spółka podpisała już umowy na przyłączenie do sieci ciepłowniczej kolejnych budynków w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej na łączną wartość 110 MW mocy cieplnej w latach 2022-2024 co oznacza, że w najbliższych latach około 25 tys. nowych mieszkań zyska ogrzewanie właśnie z sieci ciepłowniczej.

TAURON Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko- dąbrowskiej i jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą zakłady zlokalizowane w Katowicach, Tychach, Bielsku-Białej oraz jednostki działające lokalnie. Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład TAURON Ciepło – pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi ok. 1170 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi prawie 2200 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej w systemie TAURON Ciepło wynosi około 1100 km. Poprzez prawie 4000 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli około 800 tys. mieszkańców. TAURON Ciepło obsługuje łącznie prawie 4000 klientów, ogrzewa blisko 9000 budynków w aglomeracji.

Źródło: TAURON Polska Energia SA 

Działy

Reklama