Paliwa dla energetyki

Wiceminister Ireneusz Zyska o dolinach wodorowych na Seminarium Naukowo-Technicznym

Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, wziął udział w odbywającym się 12 maja 2022 r. Seminarium Naukowo-Technicznym „Projekty wodorowe w województwie podkarpackim” oraz w II Otwartym Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia „Podkarpacka Dolina Wodorowa”.

W swoim wystąpieniu Wiceminister Zyska podkreślił, że ub. r. był milowym krokiem w kierunku wdrożenia gospodarki wodorowej w Polsce, w którym osiągnęliśmy wszystkie założone przez nas cele.

– W 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z NFOŚiGW oraz NCBR uruchomiło priorytetowe programy wsparcia dla rozwoju technologii wodorowych w Polsce m. in. program „Nowa Energia” z budżetem komponentu wodorowego w wysokości 600 mln zł. W ramach tego programu wsparcie zostało skierowane do przedsiębiorstw na wdrożenie technologii w zakresie produkcji, transportu, magazynowania i wykorzystywania bezemisyjnego wodoru – mówił Wiceminister Ireneusz Zyska.

Wiceminister wspomniał również, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje obecnie nad kompleksowym pakietem legislacyjnym nazywanym „Konstytucją wodorową”. W jej skład wchodzić będzie m.in. Ustawa o promowaniu wytwarzania wodoru ze źródeł niskoemisyjnych, której rozwiązania będą premiować tych uczestników rynku wodoru, którzy zdecydują się na inwestycje w odnawialne technologie produkcji wodoru już na obecnym etapie.

– Budowa gospodarki wodorowej poprzez tworzenie dolin wodorowych pozwoli na stworzenie łańcucha wartości związanych z gospodarką wodorową, takich jak produkcja, transport, magazynowanie i końcowe zastosowanie wodoru w różnych sektorach gospodarki. W dolinach wodorowych będą prowadzone projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne, które przyczynią się do współpracy pomiędzy lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi interesariuszami – powiedział Ireneusz Zyska.

– Przygotowujemy się do powołania Operatora Dolin Wodorowych, który będzie nadzorował Ekosystem Innowacji Dolin Wodorowych, skupiający dotychczas powołane doliny. Zachęcam do tego, aby każda z dolin wybrała swoją inteligentną specjalizację. Jestem głęboko przekonany, że doliny wodorowe będą stanowiły lokalne centra doskonałości technologii wodorowych – dodał Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama