CSR w Energetyce

PGE posadziła 65 tys. drzew w tegorocznej edycji programu Lasy Pełne Energii

Grupa PGE posadziła blisko 65 tys. młodych drzew w 17 lokalizacjach na terenie 11 województw w ramach programu Lasy Pełne Energii. Była to już 22. edycja programu zapoczątkowanego w 2000 r. W sadzeniu drzew wzięli udział pracownicy Grupy PGE wraz z rodzinami, młodzieżą szkolną, sportowcami i dziećmi z Ukrainy.

– W tegorocznej edycji Lasów Pełnych Energii przez cztery tygodnie ponad 1300 pracowników Grupy PGE i zaproszonych gości, posadziło wspólnie blisko 65 tys. drzew. Łącznie w ciągu 22 lat w programie wzięło udział ponad 26 tysięcy osób, które posadziły wspólnie blisko 700 tys. drzew. Wynik ten pokazuje, że nie tylko prowadzimy w zielonej zmianie polskiej energetyki, ale także realizujemy intensywne działania z zakresu ochrony środowiska, wspierające nasze inwestycje w odnawialne źródła energii – powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Tegoroczna odsłona programu Lasy Pełne Energii rozpoczęła się 7 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Ostrołęka, gdzie Energetycy wspólnie z uczniami szkoły podstawowej zasadzili 6 tys. brzóz i dębów. W kolejnych dniach, przez cztery tygodnie, uczestnicy akcji zasadzili łącznie prawie 65 tys. drzew w 17 lokalizacjach w 11 województwach: na Mazowszu, Pomorzu, Lubelszczyźnie, Rzeszowszczyźnie, Dolnym i Górnym Śląsku, Podkarpaciu, w Wielkopolsce oraz w województwach kujawsko-pomorskim i łódzkim. Do pracy przystąpiło ponad 1300 osób, wśród nich pracownicy Grupy PGE, ich rodziny oraz zaproszeni goście: dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz młodzi sportowcy z PGE Turów Zgorzelec.

Akcje sadzenia drzew w terenie poprzedzone były spotkaniami edukacyjnymi z leśnikami. Uczestnicy poznali dzięki nim zasady ochrony środowiska oraz świadomego korzystania z zasobów, takich jak woda, energia czy ciepło. Wszystkie spotkania w lasach były praktyczną lekcją ekologii i przyrody oraz okazją do integracji. Program Lasy Pełne Energii od lat promuje działania z zakresu ochrony środowiska, ale także sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich z lokalnymi społecznościami.

Program Lasy Pełne Energii, realizowany od 2000 r., jest flagowym programem środowiskowym Grupy PGE. Jego celem jest poprawa jakości powietrza, stanu wód gruntowych, odbudowa drzewostanu w polskich lasach, czynna ochrona przyrody oraz edukacja przyrodnicza i ekologiczna. Formuła programu zakłada również realizację działań i projektów z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej we współpracy z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w ochronę środowiska naturalnego, a także wspieranie parków narodowych, obszarów chronionych i pomników przyrody.

W ciągu 22 lat w programie Lasy Pełne Energii udział wzięło ponad 26 tys. osób, które posadziły wspólnie blisko 700 tys. drzew (głównie sosen, świerków, dębów i buków) w 52 lokalizacjach na terenie 14 województw.

Link do filmu, YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=jpL1FQZ23aQ

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama