Elektroenergetyka

Wystartowała III edycja programu scoutingowego PGE Ventures

PGE Ventures, spółka z Grupy PGE uruchamia III edycję programu scoutingowego dla startupów. W ramach nowej edycji programu spółka poszukuje startupów we wczesnej fazie rozwoju oraz w fazie wzrostu.

– Uruchamiając III edycję programu scoutingowego chcemy zagwarantować stały napływ zróżnicowanych obszarowo projektów, które będą miały szansę na pozyskanie naszego finansowania i wsparcia w rozwoju swojego biznesu. Aktualna edycja programu adresowana jest nie tylko do startupów rozwijających produkty i usługi w sektorze energetycznym. Liczymy, że podobnie jak w przypadku poprzednich edycji programu, efektem realizacji jego trzeciej odsłony będą nowe inwestycje PGE Ventures przeprowadzone jeszcze w tym roku – powiedział Tomasz Jakubiak, Prezes Zarządu PGE Ventures.

Zgłoszenia do III edycji programu scoutingowego PGE Ventures należy składać za pośrednictwem specjalnego formularza online pod adresem: https://pgeventures.pl/zglos-startup.

Realizacja poprzednich edycji programu scoutingowego PGE Ventures dostarczyła spółce wiele perspektywicznych startupów. Efektem przeprowadzonych wówczas rozmów było wyłonienie najlepiej rokujących startupów, z którymi podpisano umowy inwestycyjne i dostarczono kapitał w kwocie do kilku mln zł w ramach pojedynczej inwestycji. Osiągnięcie wzajemnych korzyści, w tym zbudowanie partnerskich relacji ze spółkami portfelowymi PGE Ventures przyczyniło się do rozwoju tych spółek i realizacji zakładanych przez nie kamieni milowych.  

Nowe obszary inwestycyjne PGE Ventures 

Rozbudowa portfela inwestycyjnego w zaktualizowanych obszarach inwestycyjnych PGE Ventures pozwoli w jeszcze większym stopniu wspierać działania na rzecz krajowej transformacji energetycznej. Głównymi obszarami inwestycji PGE Ventures są startupy wspierające sektory silnie powiązane z podstawową działalnością Grupy PGE oraz charakteryzujące się wysoką innowacyjnością, ochroną klimatu i działające w dynamicznie rosnących sektorach światowej gospodarki. Zespół PGE Ventures poszukuje startupów działających przede wszystkim w obszarach:

  • OZE i magazynowanie energii,
  • Energetyka prosumencka i efektywność energetyczna,
  • Stabilizacja sieci i zarządzanie energią elektryczną,
  • Technologie zarządzania i optymalizacji pracy aktywów,
  • Nowe modele biznesowe związane z 5G oraz LTE450,
  • Technologie związane z gospodarką obiegu zamkniętego.

Priorytet inwestycyjny będą posiadały projekty związane z szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego, w tym niskoemisyjne i zeroemisyjne technologie wytwórcze, energetyczne i okołoenergetyczne modele biznesowe, rozwiązania wpisujące się w energetykę prosumencką oraz metody wspierające gospodarkę obiegu zamkniętego, ze szczególnym uwzględnieniem technologii utylizacji zużytych komponentów turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych.

Dla kogo nowa edycja programu

W ramach III edycji programu scoutingowego PGE Ventures poszukuje startupów we wczesnej fazie rozwoju oraz w fazie wzrostu. Aplikujące startupy powinny mieć za sobą pierwszą komercyjną sprzedaż i wygenerowanie pierwszych przychodów. Potrzeby finansowe startupów powinny oscylować w granicach od 1 do 5 mln zł. Poszukiwane startupy powinny rozwijać produkty lub usługi wpisujące się w obszary inwestycyjne PGE Ventures. Nowością w ramach III edycji programu jest dopuszczenie aplikacji startupów funkcjonujących również w innych sektorach wspierających rozwój innowacyjnej gospodarki, m.in.: przemysł 4.0, sektor IT, elektromobilność, digitalizacja procesów, fintech.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama