Paliwa dla energetyki

GAZ-SYSTEM: Gaz w polskim systemie przesyłowym płynie zgodnie z zamówieniami

GAZ-SYSTEM jako operator systemu potwierdza, że infrastruktura przesyłowa zarządzana przez spółkę funkcjonuje bez zakłóceń pomimo wstrzymania dostaw z kierunku wschodniego. Sieć przesyłowa jest na bieżąco zasilana z innych kierunków. Transport gazu do odbiorców jest realizowany zgodnie z ich bieżącym zapotrzebowaniem.

Istniejące wejścia do systemu, takie jak Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz połączenia z Niemcami i Czechami umożliwiają bilansowanie systemu gazowego bez dostaw z kierunku wschodniego. Ponadto 1 maja zostanie uruchomione połączenie transgraniczne z Litwą i terminalem LNG w Kłajpedzie, co jeszcze dodatkowo podniesie poziom bezpieczeństwa dostaw gazu do polskich klientów. Dzięki zrealizowanym przez GAZ-SYSTEM inwestycjom, zwłaszcza rozbudowie gazoportu oraz budowie Baltic Pipe i interkonektorów, polski system gazowy jest dziś odporny na zakłócenia dostaw gazu z kierunku wschodniego.

Spółka informuje również, że nie przerwała zatłaczania gazu do magazynów, a poziom ich wypełnienia wynosi około 80%, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie w obecnej sytuacji rynkowej.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama