OZE

Farma fotowoltaiczna EPEC coraz bliżej. Jest wykonawca

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało umowę z firmą SPIE Elbud Gdańsk S.A. na wybudowanie farmy fotowoltaicznej. Instalacja o mocy 2MW ma powstać do końca maja 2023 r. w części Elbląga zwanej Terkawką. Koszt projektu to ponad 6,5 mln zł, a firma wykonawcza została wyłoniona w przetargu.

Budowa farmy fotowoltaicznej to jedna z inwestycji wynikających ze Strategii Rozwoju EPEC do roku 2025. Jest ona częścią działań mających poprawić efektywność energetyczną, ekologiczną i ekonomiczną elbląskiego dostawcy ciepła.

– Farma fotowoltaiczna to jedna z kluczowych inicjatyw strategicznych naszej spółki – mówi Andrzej Kuliński, Prezes Zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. – Budowa farmy pozwoli ograniczyć koszty, które ponosimy na energię elektryczną. Dla nas to nie tylko aspekt ekonomiczny, ale też ochrona środowiska. Farma fotowoltaiczna to jedno z wielu ekologicznych działań, jakie podejmujemy.

Formuła “zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiotem podpisanej 21 kwietnia br. umowy jest formuła “zaprojektuj i wybuduj”, składająca się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Drugi etap to wybudowanie farmy fotowoltaicznej 2 MW wraz z wszystkimi towarzyszącymi instalacjami. Zakres prac obejmuje także przygotowanie terenu, zakup i instalację niezbędnych elementów, a także uruchomienie farmy.

O wyborze oferty zadecydowały trzy czynniki: cena (90%), okres rękojmi (5%) oraz reakcja na usunięcie awarii 5%. Do postępowania przetargowego przystąpiło sześciu oferentów, z których najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SPIE Elbud Gdańsk S.A w wysokości 6,588 mln zł netto.

Zielone działania EPEC

Farma fotowoltaiczna powstająca na Terkawce to nie pierwsza instalacja słonecznej energii w dorobku EPEC. W kwietniu na dachu swego biurowca spółka uruchomiła mini elektrownię słoneczną – zainstalowano panele fotowoltaiczne o mocy 49,95kW. Pozwoli ona na pokrycie ⅓ zaopatrzenia budynku w energię elektryczną.

Inne inwestycje realizowane przez EPEC, których celem jest odejście od węgla oraz poprawa wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, to budowa układu wysokosprawnej kogeneracji wraz z modernizacją Ciepłowni Dojazdowa oraz zbudowanie magazynu ciepła. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na 2025 r.

Źródło: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Działy

Reklama