Elektroenergetyka

Spotkanie Minister Klimatu i Środowiska i unijnej Komisarz ds. Energii w EC Siekierki

Podczas wizyty w Warszawie, unijna Komisarz ds. Energii Kadri Simson, spotkała się z Minister Klimatu i Środowiska Anną Moskwą. Wspólnie zwiedziły warszawską elektrociepłownię Siekierki oraz miały okazję porozmawiać na temat bezpieczeństwa energetycznego Europy w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę i stojących przed Polską wyzwań, związanych z transformacją ciepłownictwa. Spotkanie miało miejsce 26 kwietnia 2022 r.

Minister Moskwa przedstawiła komisarz Simson polską strategię uniezależnienia się od rosyjskich węglowodorów oraz przygotowywany przez nasz kraj projekt „rosyjskiego ETS”.

– Dzięki wieloletnim, konsekwentnie prowadzonym inwestycjom, jesteśmy gotowi na pełne sankcje surowcowe, a co za tym idzie – pełne uniezależnienie się od surowców z Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie rozumiemy, że nie wszystkie państwa są w tak komfortowej sytuacji. Apelujemy, by dokonały one rewizji swoich polityk energetycznych. Na kolejnym posiedzeniu Rady Europejskiej będziemy proponować wprowadzenie „rosyjskiego ETS”, czyli systemu wzorowanego na tym, związanym z procesem dekarbonizacji. Uważamy, że bezpieczeństwo i pełna niezależność energetyczna powinna być tak samo ważna, jak nasze ambicje dotyczące zero- i niskoemisyjności – powiedziała Minister Anna Moskwa.

Szefowa resortu klimatu i środowiska w rozmowie z komisarz Simson podkreśliła również plany Polski odnośnie zwiększenia udziału w miksie energetycznym OZE.

– Rozpoczęliśmy proces aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Jednym z głównych elementów naszych prac, poza wzmocnieniem filaru niezależności i suwerenności, jest zwiększenie ilości odnawialnych źródeł energii działających w Polsce. Mimo, że OZE rozwija się u nas bardzo dobrze – przekroczyliśmy wyznaczony na 2021 r. cel 15%, to chcemy jeszcze bardziej przyśpieszyć ich rozwój, zwiększając finansowanie. Jednocześnie, żeby źródła te mogły się rozwijać, potrzebujemy stabilnych mocy. Dziś są to w Polsce węgiel i gaz, a docelowo atom – mówiła Minister Klimatu i Środowiska.

W tym kontekście minister Anna Moskwa położyła duży nacisk na kwestie związane z modernizacją ciepłownictwa systemowego.

– Te stabilne moce są szczególnie ważne w miejscach takich jak to – elektrociepłownia Siekierki. Planując transformację nie możemy brać pod uwagę jakiejkolwiek sytuacji, która zagrażałaby bezpieczeństwu dostaw zarówno wody, jak i ciepła do naszych domów. Dlatego przyglądamy się wszystkich technologiom, które pozwolą nam modernizować ciepłownictwo systemowe, z którego korzysta dziś 15 mln obywateli – podkreśliła Minister.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama