Paliwa dla energetyki

Minister Anna Moskwa: Nie zabraknie gazu w polskich domach

– Polska posiada niezbędne rezerwy gazu oraz źródła dostaw, które chronią nasze bezpieczeństwo, bo od lat skutecznie uniezależnialiśmy się od Rosji. Nasze magazyny są napełnione w 76%. Nie zabraknie gazu w polskich domach – podkreśliła Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 26 kwietnia 2022 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Jak podkreśliła Minister Anna Moskwa Polska prowadzi politykę opartą na bezpieczeństwie energetycznym kraju, co pozwoliło uniknąć wpadnięcia w pułapkę uzależnienia od surowców z kierunku rosyjskiego.

– Gaz-System realizuje strategię dywersyfikacji, czyli zróżnicowania kierunków i źródeł dostaw gazu do Polski i wariant zakładający odcięcie dostaw rosyjskich był przygotowywany i jest w tej chwili już realizowany. Jest to wariant, w którym wszyscy odbiorcy gazu w Polsce, dotychczasowi, otrzymają ten surowiec na tym poziomie, na jakim otrzymywali go do tej chwili – powiedział Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski.

– Ostatnie lata i intensywne i konsekwentne działania prowadzące do dywersyfikacji dostaw pozwalają nam się czuć po bezpiecznej stronie. To także inwestycje w infrastrukturę gazową – zaznaczyła Minister Moskwa.

Szefowa resortu klimatu i środowiska zwróciła także uwagę, że wszystkie potrzeby gazowe Polski mogą być zrealizowane z innych kierunków.

– Dzięki inwestycjom infrastrukturalnym, takim jak Baltic Pipe czy połączenia z innymi państwami członkowskimi, polski system gazowy, jako jeden z niewielu w Unii Europejskiej, jest w stanie zupełnie zrezygnować z dostaw z Rosji – podsumowała.

Jak wskazała Minister Moskwa, sam gaz LNG zaopatrza rynek w sposób wystarczający, a jego udział stale rośnie.

– O wysokiej skuteczności rozwiązań przyjętych w Polsce świadczy m. in. to, że od 2015 do 2021 r. udział LNG w imporcie znacząco wzrósł, osiągając w poprzednim roku poziom ponad 20% w całości importu gazu ziemnego do naszego kraju – mówiła.

– Dostawy LNG w Świnoujściu rosną – w 2015 r. była tylko jedna, w 2021 było ich już 35. Na dziś Gaz System przewiduje ok. 50 dostaw. Od chwili uruchomienia Terminalu LNG do Polski przybyło 160 gazowców – dodała.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama