OZE

Wiceminister Ireneusz Zyska o Fit for 55 i OZE podczas pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Polityka klimatyczna UE, pakiet Fit for 55 oraz odnawialne źródła energii to tematy przewodnie dwóch paneli dyskusyjnych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. W debatach, które odbyły się 25 kwietnia 2022 r., wziął udział Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska.

O  pakiecie Fit for 55

Pierwszego dnia szczytu, wiceminister Ireneusz Zyska wziął udział w panelu nt. pakietu Fit for 55.

– Wszyscy obserwujemy historyczną sytuację w Europie związaną z wojną na Ukrainie, a także z szantażem energetycznym stosowanym przez Rosję od wielu lat. Szczególnie w stosunku do Europy środkowo wschodniej. Polska przez lata sygnalizowała zagrożenia energetyczne, które stały się rzeczywistością. Trzeba na nowo zdefiniować założenia pakietu Fit for 55, aby osiągnąć suwerenność energetyczną Unii Europejskiej i poszczególnych państw – powiedział Wiceminister Zyska.

Jak podkreślił pełnomocnik rządu ds. OZE, każde z Państw Unii Europejskiej (UE) ma inny miks energetyczny. Polska jest wyjątkowym państwem na mapie UE, którego miks energetyczny jest w blisko 70% oparty o węgiel.

Wiceminister Zyska zwrócił również uwagę, że zaraz po inwazji  Rosji na Ukrainę polski rząd przyjął nowe założenia do Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040). Wskazano w niej cel zdecydowanego zwiększenia udziału Odnawialnych Źródeł Energii. Dodał również, że

– Planujemy do 2030 r. osiągnąć nawet do 50% zużycia energii brutto z OZE – podkreślił.

O Odnawialnych Źródłach Energii

Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska wziął także udział w panelu poświęconym Odnawialnym Źródłom Energii (OZE). Jak zaznaczył, współpraca interesariuszy sektora – przedstawicieli łańcucha dostaw i usług, biznesu, nauki, samorządów oraz administracji rządowej – jest niezbędna, by branża OZE mogła się dynamicznie rozwijać.

– Zaktualizowana PEP2040 musi uwzględniać suwerenność energetyczną, której elementem będzie zapewnienie szybkiego uniezależnienia krajowej gospodarki od importowanych paliw z Rosji – mówił Wiceminister Ireneusz Zyska.

– Pod koniec marca 2022 r. osiągnęliśmy w Polsce 1 milion prosumentów – podsumował dyskusję Pełnomocnik Rządu ds. OZE

Spotkanie z sekretarzem stanu, ministrem biznesu, energii i strategii przemysłowej, Wielkiej Brytanii Gregiem Handsem

Pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego wiceminister Ireneusz Zyska spotkał się również z ministrem biznesu, energii i strategii przemysłowej Wielkiej Brytanii Gregiem Handsem.

– Polska widzi duży potencjał we współpracy z Wielką Brytanią w obszarze osiągnięcia neutralności klimatycznej. Interesujące nas obszary to: rozwój rynku gazu ziemnego i energetyki jądrowej, technologii wodorowych, morskiej energetyki wiatrowej oraz rozwój elektromobilności – mówił Wiceminister Zyska podczas spotkania.

– Podczas konferencji klimatycznej COP26 Polska zadeklarowała wolę stopniowego odejścia od węgla w zgodzie z przyjętymi dokumentami strategicznymi i uzgodnieniami społecznymi, a także wspieranie działań dotyczących czystej mobilności – dodał.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama