Ochrona środowiska

PGE GiEK minimalizuje emisję akustyczną

W oddziałach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki z Grupy PGE, nie brakuje nowoczesnych rozwiązań, które zmniejszają emisję akustyczną do środowiska. Tylko w ub. r. zastosowanie nowoczesnych urządzeń w Kopalni Turów znacząco poprawiło akustykę na terenach zabudowy mieszkaniowej Bogatyni.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oddziały spółki PGE GiEK prowadzą stały monitoring oddziaływania na środowisko, zwracając uwagę również na emisję hałasu.

Przykładem wprowadzanych w ubiegłym roku rozwiązań minimalizujących wpływ na środowisko jest zamontowanie na ciągach przenośników taśmowych obwodnicy nadkładowej Kopalni Węgla Brunatnego Turów ponad 800 zestawów nowych, cichobieżnych krążników. Krążniki charakteryzują się niemal dwukrotnie większą trwałością i trzy razy niższą emisją hałasu w stosunku do dotychczas stosowanych.

Poziom hałasu wokół odkrywki Kopalni Turów mierzony jest w cyklach dwuletnich oraz kontrolnie – każdorazowo po zastosowaniu środka minimalizującego. Ostatnie badania w zakresie ochrony przed hałasem w Kopalni Turów, przeprowadzone przez akredytowane laboratorium, nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych równoważnego poziomu hałasu w porze dziennej i nocnej.

Podobne działania w celu minimalizowania hałasu stosuje Kopalnia Bełchatów. Z kolei elektrownie PGE GiEK realizują programy redukcji emisji akustycznej poprzez dobór odpowiednich urządzeń, budowę osłon przeciwhałasowych i tłumików hałasu oraz izolację przestrzenną obiektów.

– Lista przedsięwzięć z zakresu ochrony przed hałasem, które wykorzystują oddziały PGE GiEK jest bardzo obszerna. W swojej działalności kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju. Stale prowadzimy prace nad modernizacją naszych instalacji, w celu poprawienia ich efektywności oraz obniżenia oddziaływań na środowisko, w tym minimalizowania emisji akustycznej – zapewnia Andrzej Legeżyński, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

W ostatnich latach PGE GiEK zrealizowała w swoich elektrowniach konwencjonalnych także program modernizacyjno-odtworzeniowy, dzięki któremu dostosowała swoje jednostki wytwórcze do obowiązujących od sierpnia ubiegłego roku Konkluzji BAT. Program wpłynął na znaczne obniżenie emisji substancji do atmosfery, poprawiając jakość powietrza. Dzięki temu w elektrowniach PGE GiEK nie notuje się przekroczeń obecnych dopuszczalnych norm w zakresie emisji do powietrza.

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Działy

Reklama