Elektroenergetyka

Nowy termin uruchomienia mechanizmu Flow-Based Market Coupling w regionie Core

Strony biorące udział w projekcie wdrożenia Flow-Based Market Coupling w regionie Core, po przeprowadzeniu analizy możliwości zarządzenia przyczynami przesunięcia operacyjnego uruchomienia mechanizmu z 20 kwietnia 2022 r., uzgodniły nową datę planowanego uruchomienia na 8 czerwca 2022 r.

Pełna informacja w języku angielskim

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama