Artykuły Polecane Technologie

E-faktura.gov.pl – nowe usługi elektronicznego fakturowania

Na początku maja 2022 r. uruchomione zostaną nowe usługi na Platformie Elektronicznego Fakturowania. Umożliwią one jeszcze efektywniejszy kontakt firm z urzędami, w ramach realizowanych zamówień publicznych. 

Czy wiesz, że Twoja firma może przesyłać bezpłatnie e-faktur do urzędów.

Od 2019 roku firmy mają możliwość przesyłania e-faktur do urzędów wykorzystując do tego Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF). Urzędy natomiast mają obowiązek odbierania takich dokumentów elektronicznych, zgodnie z przepisami ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Od maja 2022 r. Platforma Elektronicznego Fakturowania będzie oferować nowe usługi:

  1. Możliwość przesyłania e-faktur specjalizowanych – czyli faktur m. in. za dostawę energii elektrycznej, paliw gazowych, usługi wodociągowe, ciepłownicze, usługi telekomunikacyjne, faktur w procesie faktoringu. Faktura specjalizowana zawiera dodatkowe zestawy danych możliwych do wypełnienia – takie jak np. numer licznika, oznaczenie faktora czy wykazanie niestandardowych pozycji handlowych.
  2. Wyszukiwarkę adresów PEF – dzięki której firmy mogą odszukać adres PEF konkretnego urzędu, do którego chcą przesłać fakturę elektroniczną
  3. Udostępniona zostanie możliwość wystawiania not korygujących, dokumentów, pozwalających na korygowanie przez zamawiających błędów e-faktur. Wdrożona zostanie także opcja odrzucenia, zwrotu lub przekierowania dokumentów błędnie przesłanych – co jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez użytkowników Platformy – co ułatwi i przyspieszy komunikację urzędów z przedsiębiorcami.

Warto, by firmy korzystały z nowych funkcjonalności Platformy Elektronicznego fakturowania, bo jest to sposób na obniżenie kosztów tworzenia i przesyłania e-faktur do odbiorców publicznych.

Dodatkową zachętą może być fakt istnienia rozszerzonych mechanizmów kontroli biznesowej e-faktury wysyłanej za pośrednictwem Platformy, pozwalające nie tylko wiązać ją z dokumentami typu zamówienie czy umowa, ale także opatrywać stosownym komentarzem lub zmienić jej treść faktura korygującą lub notą korygującą.

Firmy, które realizują zamówienia publiczne mają prawo do przesyłania poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania e-faktur za swoje dostawy. Każda jednostka publiczna w Polsce ma obowiązek odbierania e-faktur. Im więcej przedsiębiorstw korzystać będzie z tej możliwości, tym szybciej ten kanał dotarcia do administracji stanie się dominującym.

Szczegółowe informacje o zasadach działania Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępne są na stronie: efaktura.gov.pl

Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Działy

Reklama