Elektroenergetyka

Polsko-australijskie rozmowy o bezpieczeństwie energetycznym

Bezpieczeństwo energetyczne Polski, w tym dążenie do neutralności klimatycznej i suwerenność energetyczna, to główny temat rozmów minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz ambasadora RP w Australii Lloyda Brodricka. Spotkanie odbyło się 12 kwietnia 2022r. w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Jak podkreśliła podczas spotkania Minister Anna Moskwa, Polska liczy na partnerską współpracę z Australią w zakresie pozyskiwania surowców energetycznych.

– Suwerenność energetyczna to nasz główny cel, dlatego przyśpieszamy odejście od węglowodorów importowanych z Rosji. Musimy ponieść te wysiłki, nie tylko w ramach solidarności z Ukrainą, ale też dla wzmocnienia naszego krajowego bezpieczeństwa energetycznego – powiedziała.

Szefowa resortu klimatu i środowiska wskazała, że Polska aktualizuje obecnie „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.”. Polska uniezależnia się od importu węglowowodorów z Rosji, a w marcu 2022 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”.

– Modyfikacja polityki energetycznej pozwoli nam zrealizować główny cel jakim jest zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki i zmniejszeniu oddziaływania sektora energii na środowisko – zaznaczyła Minister.

– Dlatego do istniejących filarów PEP2040 dodaliśmy suwerenność energetyczną. Jesteśmy zdeterminowani i podejmujemy zdecydowane działania, które pozwolą Polsce na odejście od importu surowców energetycznych z Rosji jeszcze w tym roku – dodała.

Podczas rozmowy minister Anna Moskwa zwróciła także uwagę na strategiczne znaczenie paliw kopalnych dla rozwoju gospodarki światowej oraz partnerską rolę Australii nie tylko w zakresie bieżących wyzwań energetycznych pomiędzy naszymi krajami, ale także w zakresie sprawiedliwej transformacji klimatycznej.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama