Paliwa dla energetyki

Wiceminister Guibourgé-Czetwertyńskiego na Forum Japońskiego Przemysłu Jądrowego

Wdrożenie energetyki jądrowej w Polsce to główny temat przemówienia Wiceministra Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego podczas Forum Japońskiego Przemysłu Jądrowego pn. „Global Sustainable Development and Expectations for Nuclear Energy”. Wydarzenie odbyło się 12 kwietnia 2022 r.

Podczas konferencji wiceminister klimatu i środowiska mówił o polskiej strategii rozwoju energetyki jądrowej.

– Nasza polityka w zakresie energetyki jądrowej jest jasna: Polska pozostaje w pełni zaangażowana w transformację swojego sektora energetycznego i zamierza osiągnąć to m.in. przy pomocy energetyki jądrowej – wskazał.

Wiceminister przedstawił także uzasadnienie dla wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce oraz wyjaśnił, jakie miejsce zajmuje ona w polskich strategiach rządowych.

– Cywilna energetyka jądrowa jest kluczowym elementem strategii bezpieczeństwa energetycznego – pozwala na zachowanie suwerenności energetycznej, która jest kluczowa zwłaszcza dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zdominowanego od dawna przez monopolistyczne dostawy paliw ze Wschodu – powiedział.

Wiceminister zwrócił również uwagę na zaangażowanie polskiego przemysłu w „Program polskiej energetyki jądrowej” i wysokie poparcie społeczne dla budowy elektrowni jądrowych w naszym kraju.

– Widzimy trzy kluczowe elementy do wdrażania energetyki jądrowej w Polsce, tj. lokalizacja, model biznesowy oraz technologie. Rola energetyki jądrowej w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, a także w osiągnięciu celów neutralności klimatycznej jest bardzo istotna – mówił.

***

Forum Japońskiego Przemysłu Jądrowego (JAIF – Japan Atomic Industrial Forum) jest istotnym wydarzeniem dla przemysłu jądrowego, które przyciąga ekspertów, specjalistów i osoby związane z energetyką jądrową z Japonii i całego świata. Konferencja – poprzez dyskusje ekspertów z różnych dziedzin – stanowi okazję do analizy otoczenia biznesowego energetyki jądrowej, a także jej roli, zarówno w walce ze zmianami klimatu, jak i wpływie na rozwój społeczno-gospodarczy.

Forum Japońskiego Przemysłu Jądrowego jest organizacją non-profit zajmującą się energią jądrową. Jej misją jest promowanie pokojowego wykorzystania energii i technologii jądrowej w celu wspierania rozwoju gospodarek narodowych. JAIF stała się pierwszą organizacją pozarządową, której Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) przyznała w 1960 r. „status doradczy”. JAIF wyróżnia się szerokim członkostwem obejmującym około 400 organizacji. Jej członkami są m.in. przedsiębiorstwa, dostawcy, instytuty naukowo-badawcze i samorządy.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama