Ciepłownictwo

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków podsumowała kalendarzową zimę

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków podsumowała zakończoną 20 marca kalendarzową zimę. Była ona cieplejsza niż ubiegłoroczna. Najniższą temperaturę: -12,1°C odnotowano 27 grudnia 2021 r. Różnica w porównaniu do najmroźniejszego dnia z poprzedniego sezonu (-17,7°C) wyniosła 5,6°C.

Średniodobowa temperatura dnia 27 grudnia 2021 r. to -8,2°C. Dla porównania, ubiegłej zimy wartość ta osiągnęła -15,2°C. Tego samego dnia wystąpiło również najwyższe średniodobowe zapotrzebowanie na moc cieplną do miejskiej sieci ciepłowniczej: 233,8 MW (przy czym najwyższe zapotrzebowanie do miejskiej sieci ciepłowniczej w tym dniu wyniosło 279,5 MW) oraz zanotowano najwyższą temperaturę wody sieciowej na zasilaniu: 112,5°C i najwyższą dobową sprzedaż ciepła: 20 196 GJ.

Ostatnia zima nie była tak mroźna, jak poprzednia, a co się z tym wiąże, mniejsze było też zapotrzebowanie na ciepło, którego produkcja wyniosła 1 394 188 GJ, czyli o 81 928 GJ mniej niż rok wcześniej. Wykorzystanie mocy cieplnej w dobie z zanotowaną najniższą temperaturą zewnętrzną osiągnęło 67,4% mocy zamówionej przez odbiorcę.

– Naszym zadaniem jest produkcja energii elektrycznej i ciepła dla mieszkańców i instytucji w Lublinie w każdych warunkach pogodowych każdego dnia roku – mówi Marek Mazur, Zastępca Dyrektora Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków. – Przed nami intensywny czas inwestycji w nowe technologie i infrastrukturę. Na chwilę obecną realizacja zadania inwestycyjnego odbywa się zgodnie z przyjętymi założeniami i według zaplanowanego harmonogramu. Do końca 2023 r., jeśli pozwoli na to sytuacja geopolityczna, planujemy wycofanie z eksploatacji kotłów węglowych, które zostaną zastąpione przez kotły gazowo-olejowe. Nowa inwestycja zapewni niezbędny poziom bezpieczeństwa energetycznego naszego miasta i zredukuje oddziaływanie elektrociepłowni na środowisko – dodaje Marek Mazur.

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Lublinie Wrotków jest największym producentem energii elektrycznej do Krajowego Systemu Energetycznego i ciepła dla potrzeb komunalnych w województwie lubelskim. Pokrywa ok. dwie trzecie potrzeb cieplnych miejskiej sieci ciepłowniczej miasta. Moc elektryczna w pełni pokrywa maksymalne zapotrzebowanie całego miasta. Elektrociepłownia dysponuje obecnie osiągalną mocą elektryczną w wysokości 231MWe oraz osiągalną mocą cieplną 627 MWt. Urządzeniami wytwórczymi są blok gazowo-parowy opalany gazem ziemnym, eksploatowany od 12 kwietnia 2002 r., będący największą jednostką pracującą w kogeneracji w PGE Energia Ciepła oraz 4 rezerwowo-szczytowe węglowe kotły wodne.

Poniżej kilka danych związanych z tegoroczną zimą, w porównaniu do zimy 2020/2021:

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama