Paliwa dla energetyki

Powołanie Mazowieckiej Doliny Wodorowej

Wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego w celu podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć przemysłowych, projektów inwestycyjnych, oraz budowy wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej to główny cel powołania Mazowieckiej Doliny Wodorowej.

– Dzisiejsze wydarzenie stanowi jasny dowód na postępującą transformację energetyczną w naszym kraju i świadczy o zaufaniu kolejnych regionów Polski co do sukcesu i perspektyw dla inicjowania przedsięwzięć wodorowych – powiedział Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska podczas uroczystości, która odbyła się 8 kwietnia 2022 r. w siedzibie PKN Orlen w Płocku.

– Nie ukrywam, że wiążę ogromne nadzieję z powstaniem Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Nie mam wątpliwości, że postawiony przed Doliną priorytetowy cel, jakim jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej w regionie oraz dążenie do zbudowania mazowieckiego klastra wodorowego, zostanie wkrótce osiągnięty i będzie przykładem najlepszych praktyk wdrażanych w rozwój technologii wodorowych w Polsce i Europie – mówił Wiceminister Ireneusz Zyska

– Żywię głęboką nadzieję, że podmioty biznesowe, naukowe i technologiczne, pozwolą wykorzystać w pełni potencjał regionu w zakresie wodoru oraz przyczynią się do powstania w niedługim czasie przełomowych projektów inwestycyjnych i innowacyjnych, oraz wysokopłatnych miejsc pracy – dodał.

– Jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska czynimy wszystko, aby zbudować solidne fundamenty pod budowę gospodarki wodorowej w Polsce. Dlatego też po przyjęciu kluczowych dokumentów tj. Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. (PSW) oraz Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska koncentruje się obecnie nad kompleksowym pakietem legislacyjnym nazywanym „Konstytucją dla wodoru”, którego celem jest stworzenie ram regulacyjnych funkcjonowania rynku wodoru w Polsce – zapełnił Wiceminister Ireneusz Zyska.

Powołanie Mazowieckiej Doliny Wodorowej umożliwi:

  • ścisłe współdziałanie na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu zbudowania Doliny Wodorowej, opartej o produkcję wodoru i dalsze wykorzystanie wodoru w przemyśle, transporcie, energetyce i ciepłownictwie,
  • wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego w celu podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć przemysłowych, projektów inwestycyjnych, których celem jest budowa wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej o obiegu zamkniętym,
  • wymianę informacji i doświadczeń związanych z budowaniem gospodarki wodorowej.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama