News » Powołanie Mazowieckiej Doliny Wodorowej

Powołanie Mazowieckiej Doliny Wodorowej

11 kw. 2022 Możliwość komentowania Powołanie Mazowieckiej Doliny Wodorowej została wyłączona Share 'Powołanie Mazowieckiej Doliny Wodorowej' on Facebook Share 'Powołanie Mazowieckiej Doliny Wodorowej' on Email Share 'Powołanie Mazowieckiej Doliny Wodorowej' on Print Friendly

Wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego w celu podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć przemysłowych, projektów inwestycyjnych, oraz budowy wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej to główny cel powołania Mazowieckiej Doliny Wodorowej.

– Dzisiejsze wydarzenie stanowi jasny dowód na postępującą transformację energetyczną w naszym kraju i świadczy o zaufaniu kolejnych regionów Polski co do sukcesu i perspektyw dla inicjowania przedsięwzięć wodorowych – powiedział Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska podczas uroczystości, która odbyła się 8 kwietnia 2022 r. w siedzibie PKN Orlen w Płocku.

– Nie ukrywam, że wiążę ogromne nadzieję z powstaniem Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Nie mam wątpliwości, że postawiony przed Doliną priorytetowy cel, jakim jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej w regionie oraz dążenie do zbudowania mazowieckiego klastra wodorowego, zostanie wkrótce osiągnięty i będzie przykładem najlepszych praktyk wdrażanych w rozwój technologii wodorowych w Polsce i Europie – mówił Wiceminister Ireneusz Zyska

– Żywię głęboką nadzieję, że podmioty biznesowe, naukowe i technologiczne, pozwolą wykorzystać w pełni potencjał regionu w zakresie wodoru oraz przyczynią się do powstania w niedługim czasie przełomowych projektów inwestycyjnych i innowacyjnych, oraz wysokopłatnych miejsc pracy – dodał.

– Jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska czynimy wszystko, aby zbudować solidne fundamenty pod budowę gospodarki wodorowej w Polsce. Dlatego też po przyjęciu kluczowych dokumentów tj. Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. (PSW) oraz Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska koncentruje się obecnie nad kompleksowym pakietem legislacyjnym nazywanym „Konstytucją dla wodoru”, którego celem jest stworzenie ram regulacyjnych funkcjonowania rynku wodoru w Polsce – zapełnił Wiceminister Ireneusz Zyska.

Powołanie Mazowieckiej Doliny Wodorowej umożliwi:

  • ścisłe współdziałanie na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu zbudowania Doliny Wodorowej, opartej o produkcję wodoru i dalsze wykorzystanie wodoru w przemyśle, transporcie, energetyce i ciepłownictwie,
  • wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego w celu podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć przemysłowych, projektów inwestycyjnych, których celem jest budowa wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej o obiegu zamkniętym,
  • wymianę informacji i doświadczeń związanych z budowaniem gospodarki wodorowej.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wpis został opublikowany 11 kw. 2022 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Newsletter

Warto zobaczyć