News » Wspólny komunikat MKiŚ oraz MRiRW

Wspólny komunikat MKiŚ oraz MRiRW

8 kw. 2022 Możliwość komentowania Wspólny komunikat MKiŚ oraz MRiRW została wyłączona Share 'Wspólny komunikat MKiŚ oraz MRiRW' on Facebook Share 'Wspólny komunikat MKiŚ oraz MRiRW' on Email Share 'Wspólny komunikat MKiŚ oraz MRiRW' on Print Friendly

Ministrowie Klimatu i Środowiska oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisali rozporządzenie ws. dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych. Jest to kolejny krok w rozwoju spółdzielni energetycznych. Dokument został opublikowany 30 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 703).

Ministrowie są zgodni, że spółdzielnie energetyczne mogą stanowić ważny element budowania bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze lokalnym, a w konsekwencji krajowym. Umożliwiają one bowiem zaangażowanie lokalnych społeczności w transformację energetyczną w sposób zrównoważony.

– Mam nadzieję, że wspólnie wypracowane rozwiązania ujednolicą sposób rozliczania tych podmiotów pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi, a opracowane zasady rozliczeń będą atrakcyjne i przejrzyste dla członków spółdzielni oraz rozwieją dotychczas istniejące wątpliwości w zakresie ich realizacji. Dzięki temu staną się one zachętą do powstawania nowych podmiotów na obszarach wiejskich, które są słabiej zelektryfikowane – podkreśla Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

– Cieszy mnie, że w ramach dobrej współpracy obu resortów udało się wypracować rozwiązanie przynoszące wymierne korzyści dla mieszkańców obszarów wiejskich z wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Po zakończeniu notyfikacji technicznej, mamy rozporządzenie, które określa jasne i jednolite zasady dla przedsiębiorstw energetycznych w rozliczeniach ze spółdzielniami energetycznymi. Mam nadzieję, że to ułatwi mieszkańcom obszarów wiejskich podejmowanie współpracy na rzecz obniżenia kosztów pozyskania energii oraz poprawy warunków życia i prowadzenia działalności – stwierdza Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

– Zdaję sobie sprawę, że powstawanie spółdzielni energetycznych jest procesem długotrwałym i wymaga przede wszystkim inicjatywy oraz porozumienia potencjalnych członków spółdzielni, tj. rolników, mieszkańców, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego. Podobnie jak to miało miejsce w innych krajach proces tworzenia spółdzielni energetycznych może trwać nawet kilka lat. Dlatego, aby przyśpieszyć ten proces w Polsce zapewniliśmy wsparcie eksperckie dla tworzenia pierwszych, pilotażowych spółdzielni energetycznych w ramach projektu „Ronaldo”, finansowanego w ramach środków UE. Praktyczne doświadczenia z zakładania i funkcjonowania spółdzielni energetycznych będą najlepszym przykładem dla kolejnych zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich – dodał Premier Kowalczyk.

Rozporządzenie jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego  w art. 38c ust. 14 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz.610, z późn. zm.), które nakłada na ministra właściwego ds. klimatu obowiązek określenia w porozumieniu z ministrem właściwym ds. rozwoju wsi szczegółowego:

  1. zakresu oraz sposobu dokonywania rejestracji danych pomiarowych oraz bilansowania ilości energii;
  2. sposobu dokonywania rozliczeń oraz sposobu wyliczania opłat z uwzględnieniem cen i stawek opłat w poszczególnych grupach taryfowych stosowanych wobec spółdzielni energetycznej i poszczególnych jej członków;
  • zakresu danych pomiarowych:
  • przekazywanych między przedsiębiorstwami energetycznymi oraz sposób przekazywania tych danych,
  1. udostępnianych przez sprzedawcę spółdzielni energetycznej i poszczególnym członkom tej spółdzielni oraz sposób udostępniania tych danych w systemie teleinformatycznym;
  2. zakresu informacji dotyczących rozliczenia;
  3. podmiotowego zakresu spółdzielni energetycznej.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.

Link do rozporządzenia

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wpis został opublikowany 8 kw. 2022 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć