Paliwa dla energetyki

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński na „Gas Infrastructure Europe Annual Conference”

Infrastruktura gazowa i nowe drogi dostaw to główne tematy panelu, w którym udział wziął Wiceminister Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński podczas „Gas Infrastructure Europe Annual Conference”. Wydarzenie odbyło się 7 kwietnia 2022 r.

Dzięki uruchomieniu nowych połączeń z Litwą, Słowacją i Norwegią oraz zwiększeniu przepustowości Terminalu LNG w Świnoujściu, do końca roku Polska zwiększy swoje zdolności importowe o dodatkowe blisko 19 mld m3 gazu rocznie. W tym samym okresie polskie moce eksportowe tego surowca wzrosną o dodatkowe 10 mld m3. Na inwestycje te, którym nadano status Projektu Wspólnego Zainteresowania, Komisja Europejska przeznaczyła ponad 600 mln euro.

– Pozostajemy otwarci na zapewnienie naszym sąsiadom dostępu do nowej infrastruktury dostaw i dywersyfikacji, zgodnie z regulacjami UE w tym zakresie. Dzięki rozbudowie terminalu LNG w Świnoujściu i poprzez inwestycję w nowy terminal FSRU w Gdańsku jesteśmy skłonni do dalszego zwiększania zdolności importowych LNG – powiedział Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

– Niemniej jednak, mamy nadzieję, że Komisja Europejska ponownie rozważy swoje stanowisko w sprawie finansowania infrastruktury gazu ziemnego, wraz z udostępnieniem instrumentów do dalszego uproszczenia i skrócenia zezwoleń przyznawania i procesu inwestycyjnego – dodał.

Jak podkreślił w trakcie wystąpienia wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński, zmiany regulacyjne powinny koncentrować się na wykorzystaniu synergii i umożliwieniu optymalnego wykorzystania dostępnego potencjału istniejących technologii.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama