Elektroenergetyka

Rusza kampania „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”

– Zmiana w kierunku energetyki przyszłości nie będzie możliwa bez budowania i rozwijania świadomości obywateli w zakresie zmian, które dynamicznie zachodzą na rynku energii – mówił Wiceminister Klimatu i Środowiska Piotr Dziadzio, podczas konferencji w Elektrowni Powiśle. Spotkanie, które odbyło się 31 marca 2022 r., zainaugurowało ogólnopolską kampanię edukacyjno-informacyjną nt. wdrażania w Polsce inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz liczników zdalnego odczytu. Projekt jest współfinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

– Niezwykle istotna będzie budowa zaufania odbiorców do nowych rozwiązań i ich zaangażowania, co stawiamy sobie za cel, inaugurując dzisiejszą konferencją ogólnopolską kampanię „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”. Liczymy, w wypełnianiu tej misji, na aktywne wsparcie regulatora rynku energii, przedsiębiorstw energetycznych, administracji lokalnej w całej Polsce oraz mediów, które zechcą szerzej rozpowszechniać wiedzę na temat inteligentnych sieci elektroenergetycznych, inteligentnego systemu opomiarowania oraz korzyści z instalacji i użytkowania liczników zdalnego odczytu – mówił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Piotr Dziadzio. W konferencji wzięli udział  także Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin i Prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Robert Zasina.

Spotkanie miało na celu popularyzację wiedzy na temat korzyści, podejmowanych działań i planów wykorzystania inteligentnych funkcjonalności sieci elektroenergetycznych (Smart Grids), zastosowania nowych technologii w energetyce i inteligentnych liczników zdalnego odczytu (LZO).

O regulacjach prawnych w zakresie inteligentnych sieci energetycznych oraz możliwościach, jakie te sieci stwarzają mówił Łukasz Bartuszek z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Rolę i zadania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) przez Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE) przybliżył Lesław Winiarski z PSE S.A., a temat cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji w energetyce był przedmiotem prezentacji Ludwika Tomaszewskiego ze spółki Energa Operator. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusjach – stacjonarnie lub zdalnie.

Wiosną 2021 r. zostało przeprowadzone badania opinii publicznej, które wykazało, że Polacy popierają digitalizację polskiej energetyki i chcą wiedzieć więcej na temat inteligentnych liczników zdalnego odczytu. Uczestnicy badania podkreślili, że najlepszym rozwiązaniem, które uporządkowałoby oraz poszerzyłoby ich wiedzę jest kampania edukacyjno-informacyjna.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło projekt pn. „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”, który przyczyni się do efektywnego wykorzystania sieci energetycznych oraz oszczędności energii w gospodarstwach domowych. Realizacja projektu, a więc szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, zaplanowana jest na lata 2019-2023 – powiedział Piotr Dziadzio.

– Niezwykle istotna będzie budowa zaufania odbiorców do nowych rozwiązań i ich zaangażowania, co stawiamy sobie za cel, inaugurując dzisiejszą konferencją ogólnopolską kampanię „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”. Liczymy, w wypełnianiu tej misji, na aktywne wsparcie regulatora rynku energii, przedsiębiorstw energetycznych, administracji lokalnej w całej Polsce oraz mediów, które zechcą szerzej rozpowszechniać wiedzę na temat inteligentnych sieci elektroenergetycznych, inteligentnego systemu opomiarowania oraz korzyści z instalacji i użytkowania liczników zdalnego odczytu – mówił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Piotr Dziadzio. W konferencji wzięli udział  także Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin i Prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej Robert Zasina.

Spotkanie miało na celu popularyzację wiedzy na temat korzyści, podejmowanych działań i planów wykorzystania inteligentnych funkcjonalności sieci elektroenergetycznych (Smart Grids), zastosowania nowych technologii w energetyce i inteligentnych liczników zdalnego odczytu (LZO).

O regulacjach prawnych w zakresie inteligentnych sieci energetycznych oraz możliwościach, jakie te sieci stwarzają mówił Łukasz Bartuszek z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Rolę i zadania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) przez Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE) przybliżył Lesław Winiarski z PSE S.A., a temat cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji w energetyce był przedmiotem prezentacji Ludwika Tomaszewskiego ze spółki Energa Operator. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusjach – stacjonarnie lub zdalnie.

Wiosną 2021 r. zostało przeprowadzone badania opinii publicznej, które wykazało, że Polacy popierają digitalizację polskiej energetyki i chcą wiedzieć więcej na temat inteligentnych liczników zdalnego odczytu. Uczestnicy badania podkreślili, że najlepszym rozwiązaniem, które uporządkowałoby oraz poszerzyłoby ich wiedzę jest kampania edukacyjno-informacyjna.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozpoczęło projekt pn. „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”, który przyczyni się do efektywnego wykorzystania sieci energetycznych oraz oszczędności energii w gospodarstwach domowych. Realizacja projektu, a więc szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, zaplanowana jest na lata 2019-2023 – powiedział Piotr Dziadzio.

Materiały

Inteligentne Sieci Energetyczne – broszura informacyjna
Broszura​_informacyjna.pdf 4.91MB
Inteligentne Sieci Energetyczne – grafika 1
Grafika​_1.jpg 0.45MB
Inteligentne Sieci Energetyczne – grafika 2
Grafika​_2.jpg 0.31MB
Inteligentne Sieci Energetyczne – grafika 3
Grafika​_3.jpg 0.32MB
Inteligentne Sieci Energetyczne – grafika 4
Grafika​_4.jpg 0.37MB
Inteligentne Sieci Energetyczne – grafika 5
Grafika​_5.jpg 0.33MB
Inteligentne Sieci Energetyczne – grafika 6
Grafika​_6.jpg 0.51MB
Inteligentne Sieci Energetyczne – grafika 7
Grafika​_7.jpg 0.26MB
Inteligentne Sieci Energetyczne – grafika 8
Grafika​_8.jpg 0.31MB
Inteligentne Sieci Energetyczne – grafika 9
Grafika​_9.jpg 0.24MB
Inteligentne Sieci Energetyczne – grafika 10
Grafika​_10.jpg 0.61MB
Inteligentne Sieci Energetyczne – LOGO
ISE​_logo​_kolor​_rgb.pdf 0.36MB

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama