Elektroenergetyka

PGE Dystrybucja zmodernizuje stację 110/15 kV Grajewo 2 zwiększając możliwości przyłączeń zielonej energii do sieci energetycznej

PGE Dystrybucja Oddział Białystok podpisała umowę na modernizację Stacji 110/15 kV Grajewo 2. To jedna z największych inwestycji zrealizowanych przez Spółkę na terenie północno-wschodniej Polski, związana z przyłączeniem nowej farmy wiatrowej.

PGE Dystrybucja rozpoczyna inwestycję, która umożliwi podłączenie do sieci dystrybucyjnej nowej farmy wiatrowej w miejscowości Kurejwa. Stacja 110/15 kV Grajewo 2 jest jednym z największych przedsięwzięć Spółki na terenie północno-wschodniej Polski, a planowany koszt budowy wyniesie ponad 26 mln zł.

W ramach tego projektu zostanie rozebrana i powstanie nowa, wnętrzowa rozdzielnia 110 kV, umieszona w nowoprojektowanym budynku. Wybudowane zostaną linie kablowe wysokiego napięcia (WN), łączące nową rozdzielnię z istniejącymi liniami 110 kV oraz transformatorami WN/SN. Rozdzielnia zostanie powiększona o dodatkowe pole transformatorowe 110 kV, które pozwoli scalić sieć elektrowni o mocy 40 MW z siecią dystrybucyjną. Zastosowanie podwójnego układu szyn zbiorczych rozdzielni umożliwi współpracę nowo przyłączanego źródła z pozostałą częścią systemu dystrybucyjnego.

– Stacja Grajewo 2 zostanie wyposażona w urządzenia w technologii izolowanej gazem o specjalnie dobranych parametrach, które są obiektami całkowicie wnętrzowymi, wyposażonymi w nowoczesne systemy automatyki zabezpieczeniowej, łączności, telemechaniki, sygnalizacji centralnej, łączności głosowej i pomiarów energii – mówi Jacek Płoński, Dyrektor Generalny Oddziału Białystok.

Przebudowa obejmuje również zagospodarowanie przestrzeni wokół stacji, w tym: ogrodzenie stacji, usunięcie kolizji nowobudowanych urządzeń z istniejąca infrastrukturą czy nowe drogi dojazdowe.

Modernizacja stacji Grajewo 2 pozwoli na przyłączenie do sieci 110 kV kolejnej – siódmej farmy wiatrowej na terenie PGE Dystrybucja Oddział Białystok. Łączna moc przyłączeniowa tego typu źródeł wzrośnie do 254 MW.

Działanie to wpisuje się w realizację strategii Grupy PGE opartej m.in. na umożliwianiu klientom udziału w transformacji energetycznej.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to połowa 2023 r.

Źródło: PGE Dystrybucja S.A.

Działy

Reklama