Technologie

PGE ogłosiła przetarg na budowę sieci radiowej LTE450

PGE rozpoczyna przetarg na zakup i wdrożenie komponentów sieci radiowej LTE pracujących w paśmie 450 MHz przeznaczonym dla sektora energetycznego. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany do stycznia 2025 r., a gwarancja i utrzymanie sieci będą świadczone przez wykonawcę do sierpnia 2033 r. 

– Ogłaszany dzisiaj przetarg na komponenty sieci radiowej RAN to już drugie postępowanie zakupowe realizowane w ramach prac nad budową sieci łączności LTE450. Konsekwentnie realizujemy projekt, którego harmonogram prac przewiduje uruchomienie podstawowych usług łączności w sieci LTE450 do 2025 r. – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Do budowy nowoczesnych rozwiązań energetycznych, niezbędnych dla realizacji założeń Strategii Grupy PGE, potrzebna jest bezpieczna i niezawodna szerokopasmowa łączność bezprzewodowa, dlatego Program LTE jest jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych Grupy PGE na najbliższe lata – dodaje Wojciech Dąbrowski.

W projekcie budowy sieci łączności LTE450 do tej pory przeprowadzono dwie edycje pilotaży, opracowano model biznesowo-techniczny oraz złożono wniosek inwestycyjny i uzyskano niezbędne zgody korporacyjne na wdrożenie produkcyjne. Równocześnie PGE prowadzi konsultacje rynkowe zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, w wyniku których planowane jest przeprowadzenie w 2022 r. kolejnych przetargów na elementy sieci LTE450, m.in. w zakresie systemów podtrzymania zasilania dla stacji bazowych LTE, urządzeń teletransmisyjnych, czy pozyskania infrastruktury uzupełniającej siatkę obiektów własnych PGE.

Plan działania w Programie LTE450 zakłada wdrożenie i uruchomienie do 2025 r. podstawowych usług łączności w sieci LTE450 oraz dalszą rozbudowę zasięgu, a także rozwój nowych usług przeznaczonych dla energetyki. Zakres wdrożenia przewiduje również realizację prac poza Grupą PGE, w szczególności dla innych podmiotów z sektora energetyki.

Zamówienie obejmuje dostarczenie i wdrożenie stacji bazowych LTE450 w środowisku testowym oraz produkcyjnym w lokalizacjach położonych
na obszarze działalności PGE Dystrybucja, a także świadczenie gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania. Zadanie określone w zamówieniu ma być wykonane do stycznia 2025 r., a gwarancja i utrzymanie wdrożonych środowisk mają być świadczone przez wykonawcę do sierpnia 2033 r., zgodnie z obecnym terminem obowiązywania rezerwacji częstotliwości 450 MHz.

Szczegóły postępowania, w tym bezpłatny, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów znajdują się w systemie zakupowym Grupy PGE: www.swpp2.gkpge.pl. Informacje o przetargu zostały przekazane także do opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE. Przetarg zgodny z Prawem Zamówień Publicznych odbywa się w trybie negocjacji sektorowych. Przetarg na budowę sieci RAN prowadzi spółka PGE Systemy, a Zamawiającym jest PGE Dystrybucja.

Nowoczesna łączność LTE450 wpłynie na poprawę niezawodności sieci elektroenergetycznej, zwiększy jej bezpieczeństwo oraz skróci czas lokalizowania i usuwania awarii występujących w sieci średniego i niskiego napięcia, a w związku z tym, w znaczącym stopniu przyczyni się do pewniejszych dostaw energii
do odbiorców. Budowana sieć łączności LTE450 jest integralną częścią realizowanego w PGE Dystrybucja projektu Liczników Zdalnego Odczytu,
w ramach którego do 2030 r. u wszystkich odbiorców spółki zainstalowane zostaną nowoczesne liczniki energii elektrycznej umożliwiające m.in. zdalny odczyt danych pomiarowych. Odbiorcy zyskają możliwość bieżącego dostępu do informacji na temat zużycia energii i obliczonych według niego opłat. Niezawodna i bezpieczna sieć łączności jest również niezbędna do budowania nowoczesnej energetyki, wymagającej m. in. integracji odnawialnych źródeł energii, bilansowania, czy rozwoju klastrów energii.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama